Eşinizle Para Konusunda Nasıl Anlaşırsınız ve Evlilikte Finansal Sorunlardan Nasıl Kurtulursunuz?

Eşinizle para konusunda tartışıyorsanız, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. 2014 tarihli bir ankete göre, çiftlerin kavga ettiği 1 numaralı şeyin başında para geliyor ve özel bir Üniversite tarafından yapılan bir araştırma, para konusundaki anlaşmazlıkların boşanmanın 1 numaralı göstergesi olduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye’deki mevcut boşanma oranı konusunda bazı tartışmalar olsa da, çoğu uzman evliliklerin %40’ından fazlasının boşanmayla sonuçlanacağı konusunda hemfikir. Ve parayla ilgili tartışmaların büyük olasılıkla ana neden olduğunu düşündüğünüzde, eşinizle finansal konuları tartışmanın ve para sorunlarını çözmenin bir yolunu bulmak, herhangi bir evliliğin uzun vadeli başarısı için çok önemli hale gelir.

Para İlişkilerde Neden Sorunlara Yol Açar?

Üniversite araştırmasının baş araştırmacılarına göre, parayla ilgili tartışmalar, başka herhangi bir konudaki kavgalardan daha fazla boşanmaya yol açar: “Çocuklar, kayınvalideler ya da başka herhangi bir şey değil. Para konusu hem erkekler hem de kadınlar için” geçerlidir. Bu, bireylerin sosyoekonomik yelpazenin neresinde yer aldıklarına bakılmaksızın doğru bir analizdir.

Psikiyatri anketlerine göre, diğer “hassas” konularla karşılaştırıldığında, parayla ilgili tartışmalar genellikle “daha yoğun, daha sorunlu ve çözümsüz kalma olasılığı daha yüksek”.

Peki parayla ilgili kavgalar neden bu kadar kötü ve olumsuz sonuçlanıyor? Gelin hep birlikte bunun nedenlerini inceleyelim.

para sorunlari

1. Para, Temel Bir Hayatta Kalma Sorunudur

Para, birçokları için tartışmasız duygusal bir konudur ve konuyu bu kadar duygusal yapan şeyin büyük bir kısmı, paranın hayatta kalmamızla olan bağlantısıdır. Yiyecek, barınma ve giyim dahil en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için paraya ihtiyacımız var. Para, hayatta kalmamızla çok yakından bağlantılı olduğu için, onunla ilgili birçok korkumuz, duygumuz ve beklentimiz var. Dolayısıyla, yeterli paranın olmadığı durumlarda sıkışıp kaldığımızda duygularımız yükselir.

Bir araştırma raporu, Türkiye’de ki bir çok kişinin %78’inin maaştan maaşa yaşadığını ve %40’ının 500, 1.000 TL gibi bir acil durum masrafını karşılayamayacağını bildirdi. Çiftler para hakkında tartıştıklarında, tartışmaların çoğu bu iki konu hakkındadır. Araştırma raporunda ki ankete katılanların yarısı beklenmedik harcamalar hakkında tartıştıklarını söylerken, %32’si argümanlarının yetersiz tasarruf hakkında olduğunu söyledi.

2. Finansal Zorluklar Stres ve Kaygıya Neden Olur

Uzun süreli finansal baskılar, artan kaygı düzeylerine yol açar ve artan kaygı, eşlerle daha fazla çatışmaya yol açar. “The Heart of Money” kitabının yazarı Deborah L. Price tarafından açıklandığı gibi, “İnsanlar para ve kişisel mali durum konusunda korku ve endişe duyduklarında, odaklanmak ve mevcut yaşantılarını sürdürebilmek için genellikle çok bunalmış ve stres altında hissederler.” Bu durum daha yoğun ve duygusal tartışmalara yol açar.

Ve maalesef finansal sıkıntı hisseden çok sayıda kişi var. Para ile ilgili yapılan 2017 anket raporuna göre, ankete katılanların %42’si finansal geleceklerini düşündüklerinde “endişeli ve depresif” hissettiklerini bildirdi. Farklı bir rapora göre ise, 2018 anketine katılanların %85’i “bazen” para için endişelendiklerini söylüyor ve Türkiye’nin %70’i kadarı “sürekli” para hakkında endişelendiklerini söylüyor.

Maaştan maaşa döngüsüne takılıp kalmanın yanı sıra, çiftler üzerindeki en büyük finansal baskılardan biri de borçtur. Özel bir şirket tarafından 2017’de yapılan bir ankete göre, bir çiftin borcu ne kadar büyükse, paranın en büyük kavga nedeni olma olasılığı o kadar yüksek. Buna karşılık, anket, paranın borçsuz çiftlerin tartıştığı ilk beş konudan biri bile olmadığını tespit etti.

2018 tarihli Evlilik ve Para Çalışması da borcun evliliklerde en büyük stres kaynağı olduğunu buldu. Ayrıca, çalışma, borcu birincil endişe olarak tanımlayanlar ile genel olarak daha sık tartışan çiftler arasında bir ilişki buldu. Başka bir deyişle, borç içindeki çiftlerin sadece para hakkında değil, genel olarak tartışmaları daha muhtemeldi.

Bu anketler, bir çiftin ne kadar çok finansal baskıya maruz kaldığını, evliliklerinin de o kadar acı çektiğini göstermektedir. Ancak çiftler borç yükünden kurtulmak için birlikte çalışmanın bir yolunu bulabilirlerse bu ilişkiye daha fazla huzur getirebilir. Uzmanlara göre, “Önemli olan ilişkiye getirdiğiniz borç değil, uzun vadede borcunuzu yönetmek için birlikte nasıl çalıştığınızdır.”

3. Parayla İlişkimiz Değerlerimizi Yansıtıyor

Para hakkında nasıl düşündüğümüz, doğru ve yanlış ve neye değer verdiğimiz hakkındaki fikirlerimizle derinden bağlantılıdır. Bu fikirleri her türlü yerden alıyoruz (ailelerimizden, kültürümüzden ve hatta kendimiz için neyin mümkün olduğuna dair inançlarımızdan) ve hepimizin farklı geçmişleri ve deneyimleri olduğu için, evliliklerimize parayla ilgili çok farklı fikirler ve değerler getirebiliriz.

Para yönetimi, bir şeyleri yapmanın “doğru” yolları olduğunu düşündüğümüz şeylerle o kadar bağlantılı olduğu için, başkaları parayla bizim yaptığımız gibi ilgilenmediğinde hemen hemen yargıya varmak kolaydır. Aynı zamanda başkalarının yargılarından korkmamıza da neden olabilir ve bu korku ilişkiye zarar veren bazı eylemlere yol açabilir.

Örneğin, bir araştırmada, mevcut ilişkileri devam eden kişilerin %19’unun ya bir banka hesabını ya da kredi kartını diğer önemli kişilerden sakladığını ortaya çıkardı. Benzer şekilde, anket, eşleriyle para konusunda tartışanların üçte birinin, eşlerinin onaylamayacağını bildikleri için bir satın alma işlemini eşlerinden gizlediklerini iddia ettiğini ortaya koydu.

Bir eş, mali meselelerini eşinden gizlediğinde, buna mali aldatma denir. Mali aldatma, ilişkiye olan güveni sarstığı için evliliklerde özellikle sorunlara neden olabilir. Aslında ankete katılanların yarısından fazlası finansal aldatmanın en az fiziksel aldatma kadar kötü olduğunu ve %20’si daha da kötü olduğunu söyledi.

Parasal değerlerimizin doğrudan sonucu olan parayla nasıl davrandığımız, ilişkilerimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

4. Para, Kimlik Duygumuzla Bağlantılıdır

Para sadece hayatta kalmakla ilgili değildir; aynı zamanda başarı tanımımızla da derinden bağlantılıdır. Özünde, para seçimlerimizi tanımlar ve karşılığında da bizi tanımlar.

Nasıl giyineceğimizi, nereden ev alacağımızı veya kiralayacağımızı, hangi sosyal gruplara katılacağımızı, hatta ne yiyeceğimizi bile para belirler. Aynı zamanda geleceğimizi de belirleyebilir. Borç ödemek veya borçtan kaçınmak, ev almak gibi büyük hedefler için birikim yapmak veya emeklilik için yatırım yapmak gibi şeylerde ne kadar başarılı olduğumuz sadece bugünümüzü değil yarınımızı da etkiler.

Özünde, para bir araçtır ne daha fazlası ne de daha azı. Ancak bu, kendimizi ve yaşamlarımızı tanımlayan belirli şeyleri başarmak için kullandığımız bir araçtır. Bu nedenle, çiftler finansal yönetim konusunda anlaşamadıklarında, para hakkında değil, kim oldukları hakkında tartışıyorlarmış gibi hissedebilirler.

5. Mali Sorumlulukları Bölmek Anlaşmazlığa Neden Olabilir

Mali kararlar ve sorumluluklar söz konusu olduğunda, çiftler her zaman bir takım olarak çalışmazlar. Yapılan bir ankette, yanıt verenlerin yalnızca %33’ünün hane halkının mali karar verme sürecinde eşit bir rolü paylaştığını ve yalnızca %23’ünün hane halkı finansmanının ortak yönetimini bildirdiğini ortaya koydu.

Birçok çift, finansal rolleri, doğal olarak çatışmaya neden olacak şekilde böler. Örneğin, eşlerden biri günlük hane harcamalarını idare ederken, diğeri uzun vadeli tasarruf ve yatırımlara odaklanıyor; Anket, bu iki rolün “doğal olarak birbiriyle çeliştiğine” dikkat çekiyor. Bu nedenle, mali yönetim görevlerinin bölünme şekli, çiftler için ek bir anlaşmazlık kaynağı olabilir.

Eşinizle Para Anlaşmazlığını Nasıl Çözemezsiniz?

esinizle para sorunlarini cozmek

Hiç şüphe yok ki, çiftler uzun ve mutlu bir evlilik istiyorlarsa, finansal sorunlarını çözmeleri gerekir. Bununla birlikte, finansal anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair tipik tavsiyeler çoğu zaman yardımcı olmaz. Bunların çoğu yüzeyseldir örneğin, çiftlerin sorunlarını oturup birlikte bir bütçe oluşturarak çözmelerini önerir.

Bu, genel bir finansal planda faydalı bir adım olsa da, parayla ilgili kavgaların aslında parayla ilgili olmadığı gibi basit bir nedenden dolayı, altta yatan çatışmaları çözmek için nadiren çalışır; umutlarımız, hayallerimiz, korkularımız ve yetersizliklerimizle ilgilidirler. Ve biz bunları ele alana kadar, para anlaşmazlıklarımızı çözme şansımız pek mümkün değil.

Bu nedenle, neyin işe yaradığına geçmeden önce, işe yaramadığı çiftler için geleneksel para tavsiyelerinden bazılarını burada bulabilirsiniz.

1. Birbirini Etiketlemek

Çiftler ve para hakkında birçok makale, bir partneri “harcayan” ve diğerini “tasarruf eden” olarak etiketliyor. Bu düşünce tarzının sorunu, bir yolu “doğru”, diğerini “yanlış” olarak ima etmesidir ve çoğu zaman, hatalı olan harcama yapandır.

Bu tür bir düşüncenin varsaydığı şey, bir çiftin mali durumlarını yönetmenin mutlak, tek ve doğru bir yolu olduğudur. Ancak, “kazandığınızdan daha az harcayın” gibi birkaç genel ilke dışında, finansal yönetimin çoğu son derece kişiseldir. İşte bu yüzden buna kişisel finans diyoruz. Mali durumunuzu yönetmenin “doğru” yolu, tamamen bireysel ve çift olarak hedeflerinize bağlıdır.

Para, en temel düzeyde, sizin ve eşinizin en iyi hayatlarınızı yaşamanıza yardımcı olacak bir araçtır. Bunun anlamı herkese farklı görünecek. Bu nedenle, paranızı neye harcamaya karar verdiğiniz ve ne kadar harcamaya karar verdiğinizin yanı sıra, paranızı ne için biriktirmeye karar verdiğiniz ve hedeflerinize ulaşmak için ne kadar biriktirmeniz gerektiği herkes için farklı görünecektir.

Bu tür etiketler aynı zamanda hem harcama hem de tasarruf etme ile ilgili karmaşıklıklara yol açabilir. Örneğin, bazen harcama yapmak, bir çiftin finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan iyi bir şey olabilir ve bazen, aşırıya kaçıldığında tasarruf etmek aslında bir çifti finansal olarak gerilemesine yol açabilir.

Son olarak, bir eşi yanlış yere koymak, bir ilişkiye barış ve uyum getirmek için hiçbir zaman yardımcı olmaz. Durumunuz gerçekten aşırı harcama sorunu olan veya yetersiz harcama sorunu olan bir eş içeriyorsa, durumu yönetmenin parmakla göstermekten, suçlamaktan veya utanmaktan daha etkili yolları vardır.

Ayrıca, harcama ve tasarrufun hem zayıf hem de güçlü yanlarını ele aldığımızda, bunlar artık bir bölünme kaynağı olmaktan çıkıyor; bunun yerine, bir çift, finansal potansiyellerini gerçekleştirmek ve birlikte daha iyi kararlar almak için bireysel güçlü yönlerini kullanabilir.

2. Birlikte Bütçe Yapmak

Öncelikle şunu belirteyim ki her çift birlikte bir bütçe yapmalı. Bu, finansal bir ekip olarak çalışmanın bir parçasıdır.

Bununla birlikte, bu geleneksel tavsiyenin sorunu, genellikle konuşmaya çok erken ve genellikle “fazla harcama yapan” bir eşle başa çıkmanın bir yolu olarak getirilmesidir. Etiketlemede olduğu gibi, fazla harcama yapan bir kişiyi “düzeltmek” için bütçelemeyi kullanmak, yarardan çok zarar vermesi muhtemel bir dizi sorunla birlikte gelir.

Birincisi, bir ortağı yanlışa sokan bir çözümdür ve bütçe, o ortağa hükmetmek için tasarlanmış bir ceza olarak algılanabilir.

Ayrıca, sorunu çözmez. Eşlerden birinin aşırı harcamayla ilgili gerçekten bir sorunu varsa, tek gerçek çözüm aşırı harcamanın temelindeki psikolojik nedenlere değinmektir.

Son olarak, bir bütçe yapmak hiçbir zaman ilk adım olmamalıdır. Mali durumlarıyla nispeten aynı sayfada olan çiftler için bile, bütçeleme ancak mali hedeflerini ve değerlerini tartıştıktan sonra gelen son adım olmalıdır. İkinizin de paranızın sizin için ne yapmasını istediğinize karar vermek üzere bir çift olarak bir araya gelene kadar, bütçeleme hiçbir gerçek amaca hizmet etmeyecektir.

3. Uzlaşma

İlişkilerin uzlaşmaya bağlı olduğu fikri, ilişkiler kadar eski görünüyor. Eşinizi desteklemek ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak doğal olarak yanlış bir şey olmasa da, tipik olarak uzlaşmaya yaklaşma şeklimiz, “taleplere dayalı” ilişkiler için modası geçmiş bir modele aittir. Talep temelli ilişki modeli, ihtiyaçlarımızı karşılamanın partnerimizin işi olduğunu varsayar. Örneğin, “Yeterli birikimim olmamasından korkuyorum, bu yüzden ayakkabılara hiç para harcamamana ihtiyacım var.”

Finansal veya başka türlü ilişkilerimizde, diğer kişiden “almak” istediğimiz şeyle, örneğin finansal güvenlik duygusu gibi çatışmalara sıklıkla yaklaşırız. Ancak, kendinizi daha iyi hissetmek için başka bir kişinin ne yapmasını istediğinize odaklanmak, bir “biz” değil, bir “ben” odak noktasıdır. Sonuç olarak, “Tamam, daha az ayakkabı alacağım” gibi tipik olarak uzlaşma dediğimiz şey aslında bir çift olarak birlikte çalışmakla ilgili değildir; talepleri yatıştırmakla ilgilidir.

Talep temelli ilişki modelinin nihai sonucu, “uzlaşmanın” hiçbir eşin daha iyi hissetmesine yol açmamasıdır. Her kuruşunu biriktirmesi gereken kişi, bunun yeterli olmadığını, daha az harcaması istenen kişi ise kırgın hisseder.

Bu nedenle, her biri kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan iki ayrı insan gibi ilişkide gezinmek yerine, bir çiftin ortak hedefler üzerinde bir araya gelmesi ve ardından evli bir birim olarak bu hedeflere nasıl ulaşılacağını çözmesi gerekir. Buradaki fikir, ilişkiden “benim” neye ihtiyaç duyduğumdan ziyade “bizin” birlikte yaratmaya çalıştığımız şeye odaklanmaktır.

Eşinizle Para Konusunda Nasıl Aynı Fikirde Olabilirsiniz?

esinizle para konusunda ayni fikirde olmak

Nihayetinde, para konuşmalarının gerçekten verimli olması için iki düzeyde bir paradigma değişimi olması gerekir.

Birincisi, para yönetimi yöntemleri ve taktikleri gibi dış çözümler, çatışmaya neden olan iç sorunları çözmede işe yaramaz. Unutmayın, para kavgaları parayla ilgili değildir; onlar bizim umutlarımız ve korkularımızla ilgili. Öyleyse ihtiyacımız olan şey, bu umut ve korkuları ele alan yöntemlerdir.

İkincisi, ortak değerler ve hedefler üzerinde bir araya gelmeye daha fazla odaklanmak için talep temelli ilişkilerden ve çatışma yönetiminden uzaklaşmamız gerekiyor.

Konu paranız olduğunda eşinizle aynı fikirde olmanıza yardımcı olacak daha etkili yöntemlerden bazılarını hazırladık.

1. Para Hakkında Konuşun

Yapılan araştırmalara göre, “harika” bir evlilikleri olduğunu söyleyen çiftlerin, evliliklerinin “bitmiş” veya “krizde” olduğunu söyleyenlere göre günlük veya haftalık olarak para hakkında konuşma olasılıkları iki kat daha fazla.

Bu nedenle, her şeyden önce, parayla ilgili tartışmalardan kaçınmak için, finansal konuları düzenli olarak tartışın. Pek çok uzman, bütçeleme ve fatura ödeme gibi konuların yanı sıra umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizi tartışmak için eşinizle haftalık veya aylık olarak oturup konuşmanızı tavsiye eder.

Eşinizle para hakkında konuşurken, para hakkında tartışmak teknik olarak “konuşmak” olduğundan, ancak evlilik mutluluğuna pek yardımcı olmadığından, tartışmalar için bazı temel kurallar belirlemek önemlidir.

İşte konuşmalarınıza rehberlik edecek bazı öneriler:

Ekip Olarak Birlikte Çalışmaya Kararlı Olun: Ayrı hesaplarınız olsa bile evli bir çift olarak hayatınıza katılmaya karar verdiniz, bu da ortak hedefleriniz ve ilgi alanlarınız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bir çift olarak bir araya geldiğinizde, borcunuzu ödemek veya bir ev satın almak gibi bu hedeflere kendi başınıza yapabileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Şeffaflığa Bağlılık: Şeffaflık, diğer kişinin ne düşüneceği korkusu nedeniyle bazıları için korkutucu olabilse de, yalanlar ve ihmaller, bir ekip olarak birlikte büyümenizi engeller ve güveni sarsar.

Yargılamamaya Bağlılık: Suçlamak, utandırmak, parmakla işaret etmek veya başka bir şekilde eşinizi “yanlış” yaptığını hissettirmek sizi bir araya getirmekten çok böler. Üstelik, bir eşin paylaşmaya daha az meyilli hissetmesine neden olabilir ve para hakkında konuşmak, yargıya varılmadan önce bile birçokları için zaten zordur. Eşinizin yaptığı bir şeyle ilgili gerçekten bir sorununuz varsa, suçlamak ve kötülemek yerine kendi korkularınızı ve endişelerinizi dile getirerek konuşmayı tersine çevirin.

Birden Fazla Perspektifi Değerlendirmeye Karar Verin: Unutmayın, parayı düşünmenin ve yönetmenin birçok yolu vardır. Görüşleriniz eşinizinkilerle uyuşmayabilir, ancak bu onlarınkinin yanlış olduğu anlamına gelmez.

Dinlemeye Bağlı Kalın: Bir şeyleri açıklamaya veya kendi bakış açınızı aktarmaya odaklanmak yerine, daha çok eşinizin bakış açısını dinlemeye ve anlamaya çalışmaya odaklanın. Bu, kendi bakış açınızın eşit derecede önemli olmadığı anlamına gelmez, ancak ikiniz de diğerini dinlemeye odaklanırsanız, o zaman ikinizin de duyulma şansına sahip olursunuz.

Konuşma Hararetlenirse Mola Verin: Araştırmalar, parayla ilgili konuşmaların, korkularımız ve güvensizliklerimizle ne kadar yakından ilgili olduklarından dolayı kolayca çirkinleştiğini gösteriyor. Tartışmalarınız hararetli hale gelirse, sizi bir araya getirmeyi amaçlayan tartışmalarınızın aranızı açmasını önlemek için biraz zaman ayırın.

Bir Zaman Sınırına Bağlı Kalın: Mali konular hakkında konuşmak sadece zor olmakla kalmaz, aynı zamanda yorucu da olabilir. Bir oturuşta her şeyi çözmeye çalışmayın. Bir zaman sınırınız olduğunu bilirseniz, aynı anda yalnızca bir sorunla uğraşmaya bağlı kalarak üretken olma olasılığınız daha yüksektir.

Onu “Eğlenceli” Tutmaya Kararlı Olun: Finansal yönetim en eğlenceli konu olmasa da, finansal konuşmalarınızı geçici tutarak stres ve gerginliğin bir kısmını azaltabilirsiniz. Biraz patlamış mısır patlatın, fırına biraz kurabiye atın veya daha az “ciddi” bir ruh hali yaratmaya yardımcı olmak için biraz kahve yapın.

2. Değerlerinizi Paylaşın

Ne hakkında konuşacağınıza sıra gelince, parasal değerlerinizle başlayın. Esasen, değerleriniz sizin “nedeninizdir”; onlar hedeflerinizi dikte eden şeydir. İlk etapta neden bu hedeflere sahip olduğunuzla başlamadığınız sürece, eşinizle hedefler konusunda aynı fikirde olamazsınız.

Örneğin, gelecek için mümkün olduğunca çok tasarruf edebilmek için şimdi tutumlu yaşamanın önemli olduğuna inanıyor musunuz? Bu değer, emeklilik için tasarruf etme hedefinizi yönlendiren şeydir.

Daha derine inersek, tasarruf etme arzunuz, mali açıdan güvende hissetme ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Yoksa özgürlüğe her şeyden çok değer verdiğiniz için olabildiğince genç emekli olabilmek için mümkün olduğunca çok tasarruf etmek mi istiyorsunuz?

Sizin ve eşinizin neden yapmayı istediğiniz hedefleri bilmek, her şeyi değiştirebilir. Örneğin, çok uzun zaman önce, eşim ve ben ev satın almakla kiralamak konusunda aynı fikirde değildik. Satın almak istedim; kiralamak istiyordu. Bu yüzden, kiralama arzusunun boş zamanını bir evde çalışarak geçirmek istememesiyle ilgili olduğunu benimle paylaştı. Oğlumuzu harika bir mahalle ve toplulukla birlikte iyi bir okul sisteminde yetiştirmek için bir ev almak istediğimi onunla paylaştım.

İkimiz de “nedenlerimizi” paylaştığımızda, ortak hedefimiz üzerinde bir araya gelebildik. Evimizi satın almaya ve ayrıca onarım ve bakım için profesyonelleri işe almak için düzenli olarak yeterli parayı ayırmaya karar verdik.

3. Umutlarınızı, Hayallerinizi ve Hedeflerinizi Paylaşın

Mali durumunuz üzerinde birlikte çalışmak için tüm ortak umutlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi ortaya çıkarmanız gerekir. Bu, bireysel olanlara sahip olmayacağınız anlamına gelmez, ancak geleceğinizi birlikte yaratmak, onun için genel bir ortak vizyona sahip olmak demektir.

Örneğin, birinizin okula geri dönme hayali olabilir; bu bireysel bir hedeftir. Bir ev satın almak veya borcunu ödemek gibi ortak hedefleriniz olabilir. Paylaşılan hedefleriniz, çift hedeflere ve aile hedeflerine bölünebilir. Örneğin, bir çift olarak emekli olduktan sonra seyahat etmek isteyebilirsiniz; bir aile olarak, çocuklarınızın üniversite öğrenim ücretini ödemek isteyebilirsiniz.

Hedefler hakkında konuşmak önemlidir, çünkü onların ne olduğunu öğrenene kadar, onlara ulaşmak için birlikte çalışamazsınız. Araştırmalar ayrıca mutlu evliliklerdeki çiftlerin finansal hayallerini ve hedeflerini tartışma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yapılan bir anket, evliliklerinin “harika” olduğunu söyleyen katılımcıların %87’sinin, paraları için uzun vadeli hedefler belirlemek için eşleriyle birlikte çalıştığını da ortaya koydu. Ek olarak, “harika” evlilikleri olanların %94’ü birlikte para hayallerini tartıştılar.

Bu konuşmayı başlatmak için, her birinin farklı dönemlerdeki mali hedeflerinizin ayrı bir listesini oluşturmaya biraz zaman ayırın: bundan bir yıl sonra, bundan beş yıl sonra, bundan sonra 10 yıl vb. Daha sonra bir araya gelin ve hedeflerinizi paylaşın. Herhangi bir ortak amaç var mı? Onlarla tanışmak için nasıl birlikte çalışabilirsiniz? En çok hangisine değer veriyorsun?

İlk önce paylaştığınız hayallere odaklanın, çünkü bunları birlikte inşa edeceksiniz. Ardından, birbirinizin hayallerini gerçekleştirmek için birbirinize nasıl destek olabileceğinizi düşünün.

Hedeflerinizi ve değerlerinizi tartıştıktan sonra, hane bütçesi yapmak gibi karşılıklı bazı finansal planlamalar yapmak için çok daha iyi bir konumda olacaksınız. Ama oraya varmadan önce, çok önemli bir adım daha var.

4. Paranızı, İnanç ve Korkularınızı Paylaşın

Birçoğu için, finansal korkularını paylaşmak, hayallerini paylaşmaktan daha zor olabilir. Ancak partnerinizin en çok neden korktuğunu bilmek, daha derin bir bağ ve anlayış oluşturmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, birbirinizi anlamak ve yargılamak veya suçlamamak için ciddi bir çabayla birbirinizi dinlerseniz, korkuları paylaşmak (hatta rüyalardakileri bile) mali planlama tartışmaları sırasında eşinizin “arkanızda olduğu” hissini besleyebilir. Mali yakınlık, savunmasız olmaya ve birbirimizi koşulsuz olarak, kusurlara ve her şeye karşı kabul etmeye istekli olmayı gerektirir.

Parayla ilgili inançlarımız ve korkularımız çoğunlukla kişisel geçmişlerimiz, ailelerimiz tarafından şekillendirilir; çocukluğumuz, gençlik ve yetişkinlik deneyimlerimiz; ve sosyoekonomik sınıfın yanı sıra coğrafi bölge ve etnik kökenleri de içerebilen kültürel geçmişlerimiz. Korkularımız geçmişlerimizle çok yakından bağlantılı olduğundan, bunları paylaşmak birbirimizi daha derinden anlamayı kolaylaştırabilir ve böylece daha fazla samimiyeti teşvik edebilir.

Para hakkında düşündüklerimiz çatışma için bir reçete olabilir. Bu, yalnızca inançlarımızın eşimizinkinden farklı olabileceği için değil, onların ne olduğunun tam olarak bilincinde olmayabileceğimiz için de geçerlidir. Kendi deneyimlerimizle ilgili kanıksadığımız şeylerin çoğu, aslında yol boyunca ailelerimizden ve kültürümüzden edindiğimiz inançlardır. Para konusundaki inançlarınızın tam olarak farkında değilseniz, biraz araştırma yapmak için zaman ayırmaya değer. Bunu, sadece para hakkındaki düşüncelerinizi gözlemleyerek ve ardından onları sorgulayarak yapabilirsiniz: Bu düşünce gerçekten doğru mu? Eğer değilse, nereden geldi?

Aynı şeyi parayla ilgili korkularınız ve güvensizliklerinizle de yapabilirsiniz. Olumlu para inançlarına sahip olmak kesinlikle mümkün olsa da, para inançlarımızın çoğu sınırlayıcı olma eğilimindedir ve korkularımızla yakından bağlantılıdır.

5. Bir Plan Yapın

Ancak yukarıda listelenen tüm işleri yaptıktan sonra bir ev bütçesi veya mali plan yapmaya çalışmalısınız. Karşılıklı olarak etkili bir plan yapmadan önce paraya bağladığınız tüm inançları, korkuları, duyguları ve değerleri anlamalısınız.

Planlama ilk adım olmamasına rağmen, mali durumunuzu yönetmek için bir ekip olarak bir araya gelmek çok önemlidir. Uzmanlar, “Birlikte plan yapan çiftlerin finansal olarak güçlü hissettiklerini söylüyorlar. Finansal konuları açıkça tartışmak, insanların kendilerini daha güvende hissetmelerine, daha uyumlu ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

Bu nedenle, paraya ve hedeflerinize verdiğiniz temel sorunları ve anlamları tartışmak için zaman ayırdıktan sonra, oturup bunları karşılamak için birlikte nasıl çalışacağınızı çözmenin zamanı geldi.

Son Tavsiyemiz

Mali konuların evlilikler üzerindeki zararlı etkileri hakkında çok sayıda araştırma ve tartışma yapıldı, ancak perspektifte bir kez daha değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Finansal sorunları üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olarak görmek yerine, onları ilişkinizin gelişmesine yardımcı olacak ve birlikte en iyi yaşamlarınızı inşa edecek yollar olarak görmeyi tercih edebilirsiniz.

Parayı nasıl tartıştığımızın çoğu sadece finansal değil, aynı zamanda duygusal ve umutlarımıza, hayallerimize, korkularımıza, güvensizliklerimize ve hatta kimliklerimize derinden bağlı olduğundan, finansal sorunları birlikte çözmek daha fazla yakınlık ve bağlantı oluşturabilir ve sizin için daha güçlü bir evlilik temeli oluşturabilir.

Dahası, eşler bir kez finansal olarak aynı fikirle bir araya geldiklerinde, finansal potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilirler. Ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığınızda, kendi başınıza yapabileceğinizden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ve bir başkasının sizinle aynı şeylere kendini adaması ve aynı hedeflere ulaşmak için sizinle birlikte çalışması gibisi yoktur.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu