Reel ve Nominal Faiz Oranları Aralarındaki Farklar

Faiz oranları, finansal hayatınızın hemen hemen her yönünü etkiler. Bir tasarruf hesabına para yatırdığınızda veya tahvil satın aldığınızda faiz kazanırsınız. Borç aldığınızda, borç verene faiz ödemek zorundasınız. Ödediğiniz gerçek oran, bir dizi karmaşık faktöre bağlıdır ve zaman içinde değişebilir.

Belirli bir faiz oranını iki farklı şekilde tanımlayabilirsiniz: “nominal” oran ve “reel” oran.

Nominal oran, ilan edilen orandır; örneğin, %2 getiriye sahip bir tasarruf hesabının nominal faiz oranı %2’dir. Reel oran enflasyonu hesaba katar ve genellikle nominal orandan daha düşüktür. Aynı zamanda faiz olarak harcadığınız veya aldığınız paranın değerinin daha doğru bir yansımasıdır, bu yüzden anlamak önemlidir.

Reel ve Nominal Faiz Oranları Nedir

Reel faiz oranları ve nominal faiz oranları, hem borçlanmanın maliyetini hem de borç para vermenin getirisini tanımlar. Bununla birlikte, reel oranlar, nominal oranları, genellikle zaman içinde paranın harcama gücünü azaltan enflasyonun etkisine göre ayarlar.

Reel Faiz Oranları

  • Enflasyona göre düzeltilmiş
  • Birikimlerinizden kazandığınız veya bir kredi için ödediğiniz paranın gerçek satın alma gücünü yansıtır

Nominal Faiz Oranları

  • Enflasyona göre düzeltilmemiş
  • Ödenen veya alınan sayısal para miktarını yansıtır

Reel Faiz Oranları

Reel faiz oranları, nominal faiz oranlarını enflasyona göre ayarlar. Gerçek oranları hesaplamak basittir: Gerçek oranı bulmak için bir kredi, tahvil veya tasarruf hesabının nominal faiz oranından enflasyonu çıkarmanız yeterlidir.

Nominal oranlar pozitif olsa bile, gerçek oranların negatif olabileceğini belirtmek önemlidir.

Örneğin, %2 nominal faiz oranıyla kredi alıyorsanız ve enflasyon oranı %4 ise, o kredinin reel faiz oranı -%2’dir.

Enflasyonun tersi deflasyondur. Deflasyonist bir ortamda para değer kaybetmek yerine değer kazanır. Bu, gerçek faiz oranlarını bulmak için enflasyon oranını çıkarmak yerine deflasyon oranını nominal oranlara eklemeniz gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, nominal faiz oranı %5 olan ve deflasyon oranı %3 olan bir kredi alırsanız -% -3’lük bir enflasyon oranına eşdeğerdir. O zaman gerçek oran %8’dir.

Reel Faiz Oranı Neyi Ölçüyor?

Reel faiz oranları, el değiştiren paranın gerçek satın alma gücünü ölçer.

Enflasyonun olmadığı bir dünya hayal edin. Arkadaşınız size sene başında faizsiz 100 TL borç verirse ve siz sene sonunda borcun tamamını öderseniz, ödünç verdiği paranın tamamını geri almış olur. Başka bir deyişle, 100 TL bugün tam olarak 12 ay önce olduğu gibi aynı satın alma gücüne sahiptir.

Şimdi, arkadaşınızın size aynı faizsiz 100 TL’lik krediyi verdiğini hayal edin, ancak enflasyon oranının sıfır yerine %5 olduğunu düşünün. Yıl sonunda, bu 100 TL, yılın başında olduğundan 5 TL daha az değerde olacaktır. Arkadaşınız için adil olmayan bir anlaşma.

Satın alma gücünü korumak için, arkadaşınızın pozitif bir gerçek getiri elde etmek için yeterince yüksek bir faiz oranı uygulaması gerekir. Bu en az %5 faiz, ancak gerçekte, anlaşmadan para kazanmayı umursadıklarında daha da yüksek bir oran talep ederlerdi.

Nominal Faiz Oranları

Nominal faiz oranı, bir tasarruf hesabı, yatırım veya kredi ürünü için ilan edilen orandır. Zaman içinde değişebilen ve hesaplanması zor olabilen enflasyonu hesaba katmadığı için ölçülmesi kolaydır.

Enflasyon öngörülemez olduğundan ve aydan aya değiştiğinden, borç verenler ve bankalar gelecekteki enflasyon oranlarını tahmin etmekte zorlanırlar. Bu, doğru gerçek faiz oranlarının – dolayısıyla nominal oranların – ilanını imkansız değilse bile zorlaştırır.

Nominal Faiz Oranı Neyi Ölçüyor?

Nominal faiz oranları, tasarruflarınızdan veya yatırımlarınızdan kazandığınız veya bir borç verenin verdiği kredilerden kazandığı sayısal getiri oranını ölçer.

Örneğin, bir yıl için %5 faiz oranıyla %5 faizle 100 TL borç aldıysanız, kredinin vadesi geldiğinde borç verene 105 TL ödemeniz gerekir. O TL’nin gerçek satın alma gücünün bir önemi yoktur. Kredinizin şartlarını yerine getirmek için borç verene 105 TL vermeniz yeterlidir.

Reel ve Nominal Faiz Oranları Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

Reel ve nominal faiz oranlarını anlamak, tasarruf sahipleri, yatırımcılar ve borç alanlar için kritik öneme sahiptir. Enflasyonun paranızın değeri üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu, finansal kararlar alırken dikkate almanız gereken bir etkidir.

Borçlular İçin

Borç alanlar için, nominal faiz oranları, borçlarınızı ödemek için borç verene vermeniz gereken para miktarını bilmek açısından yararlıdır. Kredinizin nominal faiz oranını biliyorsanız, zaman içinde tam olarak kaç TL geri ödemeniz gerektiğini de bilebilirsiniz.

Reel faiz oranı yararlıdır, çünkü borçlulara kredilerinin gerçek maliyetini daha iyi anlamalarını sağlar. Tipik olarak, enflasyon pozitiftir, bu da paranın satın alma gücünün zamanla azaldığı anlamına gelir.

Örneğin, 1.000 TL’ye %5 faiz oranıyla ve 1 yıl vadeli kredi aldıysanız, yıl sonunda 1.050 TL’yi geri ödemeniz gerekir.

Enflasyon %2 ise reel faiz oranı %3’tür. 1.050 TL’lik ödemeniz, yılın başındaki 1.030 TL’lik satın alma gücüyle aynı satın alma gücüne sahip. Bu, kredinin gerçek maliyetinin 30 TL değerinde satın alma gücü olduğu anlamına gelir.

Enflasyon nominal faiz oranından yüksekse reel oranlar negatife döner. Başka bir deyişle, ödünç aldığınız miktar, geri ödediğinizde daha değerlidir.

Yatırımcılar İçin

Nominal faiz oranları, yatırımcıların belirli bir zaman diliminde sayısal getirilerini hesaplamalarına yardımcı olur. Örneğin, %5 nominal faiz oranı ödeyen bir tahvil satın alırsanız, tahvilin vadesi geldiğinde tam olarak kaç TL geri alacağınızı belirlemek için nispeten basit bir bileşik faiz hesaplaması kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, reel oranlar yatırımcılar için tartışmasız daha da önemlidir. Bir yatırımın reel getiri oranını bildiğiniz zaman, getirilerinizin reel satın alma gücünü hesaplayabilirsiniz. Daha fazla TL’ye sahip olmak, bu TL’lerin eskisinden daha fazla satın almasını sağlamak kadar önemli değil.

Çoğu yatırımcının yüksek enflasyonu kötü bir şey olarak görmesinin nedeni budur. Yüksek enflasyonlu bir ortamda, başabaş noktanız – satın alma gücünüzün artmaya başladığı getiri oranı – daha yüksektir.

Örneğin, yıllık %11’lik bir yatırım getirisi, kağıt üzerinde etkileyici görünüyor, bu S&P 500’ün tarihsel getiri oranından daha yüksek. Ancak yıllık enflasyon oranı %9 ise, gerçek harcama gücü kazancınız yalnızca %2’dir.

Reel ve Nominal Faiz Oranı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Reel ve nominal faiz oranları hem borçluları hem de yatırımcıları etkilemektedir. Reel ve nominal faiz oranlarının farkları hakkında fazla düşünmemiş kişilerin en sık sorduğu sorulardan bazılarını derledik.

Enflasyon Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler?

Reel faiz oranlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri enflasyondur. Gerçek oranlar için bu, denklemin yarısıdır.

Genel olarak, borç alanlar enflasyonun etkilerinden yararlanırlar, çünkü yüksek enflasyon genellikle negatif reel borçlanma maliyetlerine yol açar. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri yüksek enflasyon dönemlerinde sıkıntı çekerler çünkü enflasyon genellikle negatif reel getiri anlamına gelir.

Enflasyon aynı zamanda nominal faiz oranlarını da etkiler. Merkez bankaları genellikle yüksek enflasyona tepki olarak nominal faiz oranlarını yükseltir. Daha yüksek oranlar, tüketici harcamalarını caydırır ve tasarrufları teşvik eder, bu da enflasyonu azaltabilir ve sonunda nominal oranları düşürebilir.

Hem Enflasyon Hem de Reel Faiz Pozitif Olabilir mi?

Evet, reel oranlar pozitif olduğunda enflasyon pozitif olabilir ve çoğu zaman pozitiftir. “Pozitif reel oranlar” basitçe enflasyonun nominal oranlardan daha düşük olduğu anlamına gelir. Enflasyon ve nominal oranlar arasındaki fark, reel faiz oranlarının ne kadar yüksek olduğunu belirler.

Reel Faiz Oranının Pozitif Olması Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak, pozitif faiz oranları yatırımcılar için iyi, borç alanlar için kötüdür. Yatırımcılar, yatırımlarından satın alma gücü elde ettikleri için, reel oranlar yüksek olduğunda daha fazla para kazanırlar. Borçlular, borçlarını daha az değerli parayla ödedikleri için düşük veya negatif reel oranlardan muzdariptirler.

Reel Faiz Oranının Negatif Olması Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak, negatif reel faiz oranları yatırımcılar için bir negatiftir. Yatırdıklarından daha fazla para alsalar bile, aldıkları para yatırdıkları paradan daha az mal ve hizmet satın alıyor.

Tersine, borç alanlar, borç verenlere aldıkları paradan daha az değere sahip nakit ile geri ödeme yapmak zorunda oldukları için negatif reel faiz oranlarından faydalanırlar. Kredinin efektif faiz oranının negatif olduğu anlamına gelir.

Reel oranlar, enflasyon oranı nominal faiz oranından yüksek olduğunda negatif olur. Aradaki fark ne kadar büyükse, reel faiz oranı o kadar düşük olur.

Fisher Etkisi Nedir?

Adını ekonomist Irving Fisher’dan alan Fisher etkisi, enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişkiyi açıklayan makroekonomik bir teoridir. Teorisi, beklenen enflasyon oranını nominal oranlardan çıkararak reel oranları hesaplayabileceğinizi söylüyor.

Fisher denklemi şu şekildedir:

Reel oranlar = Nominal oranlar – enflasyon oranı

Enflasyon beklentileri, para arzındaki veya diğer para politikasındaki değişiklikler, tarihsel enflasyon oranları ve küresel ekonomi gibi birçok faktöre bağlıdır.

Son Sözümüz

Bir borç alan veya bir yatırımcı olarak, borçlanmanın gerçek maliyetini veya bir yatırımdan elde ettiğiniz gerçek getiriyi bilmek için gerçek faiz oranlarını anlamak çok önemlidir. Neyse ki, hesaplaması kolaydır. Reel oranları bulmak için nominal oranlardan enflasyonu çıkarmanız yeterlidir.

Pek çok enflasyon ölçüsü vardır, ancak Türkiye’de en popüler olanlardan biri Tüketici Fiyat Endeksidir (TÜFE). TÜFE enflasyon oranını nominal oranlardan çıkarmak, size bir kredi veya yatırım için gerçek faiz oranı hakkında iyi bir fikir vermeli ve bunun değerli bir fırsat olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmalıdır.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu