Problem Çözme Becerileri Geliştirmek İçin Atmanız Gereken 5 Adım

Modern insanlar, dünyanın gördüğü en büyük problem çözücülerdir. Atalarımız çevrelerinde daha iyi yaşamak için ilkel araçlar geliştirirken, yaşam alanlarını dönüştürmek için gerekli zihinsel keskinliği ilk geliştirenler insanlardır. Sonuç olarak, düşmanca, çorak çöl topraklarını ve dondurucu iklimleri artan nüfusla birlikte misafirperver yaşam alanlarına dönüştürerek dünya çapında gelişiyoruz.

Tabii ki, problem çözme becerileri bir kişiden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterir. Bazılarımız kapsayıcı ikilemleri çözmede başarılı olurken, bazılarımız temel günlük kararları vermede daha ustadır. Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, problem çözme zorluğunun aşağıdaki iki sorundan kaynaklanma eğiliminde olduğuna inanıyor:

1. Okumada Yanlışlık: Bir problemin yanlış yorumlanması, onun anlamı üzerinde yoğunlaşmadan onu algılamaktan kaynaklanabilir. Ayrıca bilinmeyen kelimeleri okumak, önemli gerçekleri gözden kaçırmak ve zamanından önce ele almaya başlamaktan da kaynaklanabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, birçok insan ilk başta bir sorunu doğru bir şekilde çerçevelemekte güçlük çeker ve sonuç olarak yetersiz veya yanlış çözümler geliştirir.

2. Düşünmede Yanlışlık: Eski Yunanlılar, uygun şekilde akıl yürütme yeteneğine “mantık” adını verdiler. Bugün, bazen bu yeteneğe “pragmatizm” diyoruz anlamı, gerçeği veya değeri belirlemeye yönelik bir düşünme sistemi. Yetersiz kararlar, netlik eksikliğinden kaynaklanır, bu nedenle problem çözme sürecinde alakasız bilgiler dikkate alınır. Bazen amaçlanan hedeflerimizi karşılamayan çözümler ararız veya zaman kısıtlamaları bizi erken karar vermeye zorlarken karmaşık sorunları anlaşılır parçalara ayırmayı başaramayız.

Her birimiz her gün mutluluğumuzu, kariyerimizi ve hayattan memnuniyetimizi etkileyen kararlar veririz. Kendini kanıtlamış problem çözenlerin becerilerini öğrenerek ve uygulayarak ve gerekli adımları izleyerek özgüveninizi artırabilir, kişilerarası çatışmaları azaltabilir ve genel stresi azaltabilirsiniz.

1. Problemi Tanımlayın

problemi tanimlayin

Olası çözümler geliştirmeden önce bir sorunu tam olarak anlamak önemlidir. Bazı problemler basit görünür, kahvaltıda ne yiyeceğine, işe giderken ne giyeceğine, toplu taşımaya mı yoksa arabaya mı bineceğine karar vermek gibi ve çözümlerinin nadiren hayatlarımız üzerinde gerçek bir etkisi vardır. Diğer sorunlar inanılmaz derecede karmaşıktır ve uzun vadeli sonuçları vardır: kiminle evlenmeyi seçeceğimiz veya ileri düzey bir eğitim derecesine devam edip etmeyeceğimiz gibi yada kariyer seçimi gibi.

Duygular ve bir çözümün uygulanmasını acı verici veya zevkli olarak algılamamız nedeniyle sorunlar daha da karmaşık hale gelir. Kararlarımızın çoğunun gelecekte de sonuçları olacağı gerçeği, ertelemeye ve daha fazla karmaşıklığa yol açmaktadır.

Bir sorunu düşünme veya bir sorunu tanımlama şeklimiz, kaçırılmış fırsatlar, yetersiz veya kalıcı olmayan çözümler, gereksiz maliyetler, boşa zaman ve sürekli hayal kırıklığı ve stres ile sonuçlanabilir. Bunun bir örneği, uzun vadeli sonuçları ihmal ederken tek, ya da kısa vadeli çözümler arayarak sorunları basitleştirmemizdir.

Örneğin, akşam yemeğini hazırlaması gereken aceleci bir ebeveyn, o geceki yemek için markete koşabilir ve bu davranışı haftada birkaç kez tekrarlayabilir. Kısa vadeli çözümü ararken (bu akşamki akşam yemeğini dışarıdan sipariş etmek) ve daha uzun vadeli çözümü ihmal ederek (önceden büyük, iyi planlanmış bir market alışverişi yapın), zamanını, heyecanını ve çabasını boşa harcar ve tekrarlanan hayal kırıklıklarıyla uğraşır.

Genellikle bir sorunu çözmek için alabileceğimiz ve her birinin dikkate alınması gereken farklı kısa ve uzun vadeli etkileri olan bir dizi karar ve eylem vardır. Daha fazla ayrıntı sağlayarak bir problemin tanımını genişletmek, eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir ve çoğu zaman yenilikçi çözümlerle sonuçlanabilir. Daha iyi problem çözen kişiler, bir çözüm bulmaya çalışmadan önce daha fazla soru sormanın genellikle daha iyi sonuçlar verdiğini bilirler.

Doğru Bir Açıklamanın Önemi

1920’den 1947’ye kadar General Motors araştırma bölümünün başkanı Charles Kettering, “İyi ifade edilmiş bir problem, yarı yarıya çözülmüş bir problemdir” iddiasında bulundu. Harvard Business Review’daki 2012 tarihli bir makale, “İyi tanımlanmış sorunlar çığır açan çözümlere yol açar” diyerek Charles Kettering ile aynı fikri beyan ediyordu. Yazarlar, şirketlerin ve bireylerin çoğunluğunun, çözmeye çalıştıkları sorunları tanımlamada ve çözümün neden önemli olduğunu ifade etmede yeterince titiz olmadığına inanıyorlardı.

Örneğin, 1989 Exxon Valdez petrol sızıntısının ardından Alaska kıyılarının temizlenmesi, beklenenden çok daha pahalıya mal oldu ve tamamlanması 20 yıldan fazla sürdü; bunun başlıca nedeni, yarı arktik sulardaki petrolün şurup haline geldiğinin dikkate alınmamasıydı. Akışkanın düşük viskozitesi, onu karadaki toplama istasyonlarına pompalamayı son derece zor hale getirdi.

Sorun, “petrol temizlemeden” “malzeme viskozitesini” içerecek şekilde genişletildiğinde, çimento endüstrisindeki bir kimyager, pompalanırken mavnalardaki donmuş petrolü titreterek akışkan kalmasını sağlayacak bir çözüm önerdi. Sonuç olarak, milyonlarca dolarlık potansiyel bir tasarruf ile temizleme hızlandırıldı.

Sorunları Tanımlamak için Kipling Yöntemini Kullanma

Herhangi bir sorunu çözmenin ilk adımı, açık ve özlü bir ifadedir – savunucuların “sorun ifadesi” dediği şeye. Adını Rudyard Kipling’in 1902 tarihli “Tam Öyle Öyküler” adlı kitabında yazdığı şiirden alan Kipling Metodu, bir sorunu tanımlamada en popüler sistemlerden biridir. Bazen “Beş W ve Bir H” sistemi olarak adlandırılan gazeteciler, bir durumun gerçeklerini iletmek için sıklıkla kullanırlar.

Şiir, bir problemi düzgün bir şekilde çerçevelemek için gerekli altı bileşeni vurgular:

 • Problem nedir?
 • Problemi çözmek neden önemlidir?
 • Problem ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman çözülmesi gerekiyor?
 • Problem nasıl gerçekleşti?
 • Problem nerede ortaya çıkıyor?
 • Problem kimi etkiliyor?

Bir problem ifadesi mümkün olduğunca açık ve eksiksiz olmalıdır. Örneğin, üniversiteye devam edip etmemeyi düşünen kimsesiz bir öğrenci, “Bu sömestr üniversiteye gidemeyeceğim” sonucuna varabilir. Bu karar, katılıma izin verebilecek çözümler geliştirmeye yönelik bir çerçeveden ziyade, fon eksikliğine ilişkin hatalı bir sorun bildirimini yansıtıyor.

Daha iyi bir sorun ifadesi şöyle olabilir: “Ben (kim) gelecek dönemin eğitim ücretini ve ücretlerini (ne) IŞIK üniversitesi için (nerede) 1 Eylül’e (ne zaman) kadar ödeyecek param yok? Yazın çalıştığım işimden atıldım ve umduğum kadar (nasıl) tasarruf edemiyorum. Sonuç olarak, diplomam ve kariyerime başlamam en az altı ay (neden) ertelenecek.” Genişletilmiş bir sorun bildirimi, burs aramak, fon ödünç almak, daha düşük öğrenim için farklı bir üniversiteye gitmek, okula devam ederken yarı zamanlı çalışmak, tasarruf etmek için diğer harcamaları azaltmak veya bunların bir kombinasyonu gibi başka çözümlere ulaşmanızı sağlayabilir.

2. Alternatif Çözümler Geliştirin

alternatif cozumler

Başarılı bir problem çözmenin önündeki ortak bir engel, önceki deneyimlere, özellikle de mevcut durumumuza benzer görünen deneyimlere güvenmemizdir. Psikologlara göre, insanlar büyük ölçüde alışkanlık yaratıklarıdır ve faaliyetlerimiz ve kararlarımız genellikle kişisel önyargılarımıza, klişelerimize ve tarihimize dayanan otomatik reflekslerdir.

Pek çok bilim insanı alışkanlığın evrimin doğal sonucu olduğuna, beynin muazzam enerji gereksinimi (beyinler bir insanın vücut ağırlığının %2’sinden daha azını oluşturur, ancak kalori alımımızın %20’sini tüketir) ve hayatta kalma arasındaki bir denge olduğuna inanır. Görünmeyen bir aslanın hırlamasından kaçmak, şüphesiz atalarımızın varlığını doğrulamak için beklemekten daha fazlasını kurtardı.

Ne yazık ki, aynı deneyimi her soruna uygulama eğilimi, yanlış kararlara neden olabilir. Amerikalı psikolog Abraham Maslow’un dediği gibi, “Elinizde sadece bir çekiç varsa, her sorunu bir çivi olarak görürsünüz.”

Matematik veya gerçeğe dayalı sorular dışında, birkaç problemin tek bir çözümü vardır. Daha iyi problem çözücüler, bir karara varmadan önce birden çok çözüm geliştirmek için çeşitli stratejiler kullanırlar. En iyi çözüm genellikle alternatif sonuçların karşılaştırılmasıyla keşfedildiği için, birden çok seçeneği ve bunların sonuçlarını teorize etmek avantajlıdır.

Tek Bir Probleme Birden Fazla Çözüm Geliştirme Teknikleri

Bu aşamada amaç, gerçekçi, pratik veya etkili olup olmadıklarını düşünmeden mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel çözüm üretmektir. Eski düşünme alışkanlıklarını kırmak için yararlı teknikler arasında şunlar yer alır:

Analojiler: Geçmişteki benzer sorunları göz önünde bulundurun ve çözümlerini mevcut duruma göre uyarlayın. Örneğin, yeni bir yazılım ürünü pazarlamak isteyen bir şirket, ürünü piyasaya sürmek için yaygın endüstri pazarlama taktiklerini (ünlülerin onayları, düşük tanıtım fiyatları veya ulusal reklamcılık) değerlendirebilir.

Beyin Fırtınası: Bu teknik, iç sansürünüzü kapatmanızı ve ne kadar zor olursa olsun bir soruna mümkün olduğunca çok çözüm üretmenizi gerektirir. Genellikle “yaratıcı düşünme” veya “sıradan düşünme” olarak adlandırılan, orijinal düşünceleri birleştirerek, genişleterek ve geliştirerek istisnai çözümler ortaya çıkabilir. Yeni fikirler için beyin fırtınası büyük çözümlere kavuşturabilir.

Böl ve Fethet: Büyük, karmaşık bir problemi daha küçük, çözülebilir problemlere ayırın. Örneğin, NASA’nın 1960’larda aya bir adam gönderme hedefi, iki veya daha fazla roketin üst üste nasıl istifleneceğinden (çok aşamalı), astronotların seçilmesine ve eğitilmesine kadar uzanan daha basit mühendislik problemlerini aynı anda çözerek başarıldı.

Araç-Sonuç Analizi: İstenen sonuçla başlayın ve hedefinize ulaşmak için gerekli kritik adımlarda geriye doğru çalışın. Örneğin, terfi almak genellikle bir üstten olumlu bir tavsiye gerektirir. Bununla birlikte, üstler genellikle adayları önceki başarılı atama kayıtlarına göre değerlendirir. Bir görev üzerinde çalışma fırsatına sahip olmak, analizinizin başlangıç noktasına gelene kadar çalışanların tutarlı katılımına ve çalışma alışkanlıklarına vb. bağlıdır.

Problem Kaynağı Çözümlemesi: Probleme odaklanmak yerine problemin nedenine odaklanın. Daha önceki petrol sızıntısı örneğinde, sorunun başlangıçta temizleme çabasının uzatılmış süresi ve maliyeti olduğu düşünülüyordu. Bununla birlikte, temel neden, kalın yağı depolama tesislerine hızlı bir şekilde pompalamanın zorluğuydu.

Deneme-Yanılma: Zamanın dikkate alınmadığı ve değişimin uygulanmasının nispeten basit olduğu durumlarda, en iyi stratejiye ulaşana kadar her şeyi denemeyi düşünün. Hatalarımızdan öğrenilen dersler, başarılarımızdan öğrenilenlerden genellikle daha değerlidir. Thomas Edison’un elektrik ampulünü icadından bahsederken söylediği gibi, “Başarısız olmadım. Az önce işe yaramayan 10.000 yol buldum.”

Çoklu çözümler geliştirmek için harcanan zaman, sorunun ölçeği ve etkisi ile orantılı olmalıdır. Aynı zamanda, daha fazla seçenek uğruna çözümler geliştirmeye çalışmak, özellikle uzun bir çabadan sonra, nadiren işe yarar. Olasılıkları tükettiğiniz konusunda rahat olduğunuzda, olası çözümleri değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

3. En İyi Çözümü Seçin

en iyi cozum

Eleştirel düşünme, inanç ve eyleme rehberlik etmek için bilgiyi kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme sürecidir. Önyargı, çarpıtma, önyargı ve tutarsızlıktan kaçınmayı amaçlayan öğrenilmiş bir süreçtir ve etkili problem çözme için gereklidir. Bir soruna yönelik olası çözümleri değerlendirmek ve hangisinin en iyi genel sonucu üretme olasılığının en yüksek olduğunu belirlemek için eleştirel düşünme gereklidir.

Belirgin Etkisiz Çözümleri Erken Ortadan Kaldırın

Daha önce geliştirilen alternatif çözümlerin çoğu olmasa da bazıları çok pahalı oldukları, çok fazla zaman aldıkları, mevcut olmayan kaynaklar gerektirdiği veya belirsiz sonuçlar ürettikleri için pratik değildir veya uygulanamaz. Açıkça uygun olmayan bu tür seçimleri değerlendirmek, zaman ve enerji kaybıdır ve mümkünse bundan kaçınılmalıdır.

Tersine, olası çözümlere yönelik ön taramanız ek iç görü üretebilir ve daha fazla analiz ihtiyacını ortadan kaldırarak tartışılmaz en iyi seçimi sağlayabilir. Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos, önemli keşiflerde veya geleneksel düşüncenin ötesindeki sıçramalarda her zaman bir şans unsuru (iyi şans veya şans) olduğunu iddia ediyor.

Değerlendirme İçin Karar Matrisi Geliştirin

En karmaşık problemleri çözerken, nadiren tüm kriterleri karşılayan tek bir çözüm vardır. En iyileri en önemli kriterleri en az olumsuz sonuç veya diğer faktörler üzerinde etki ile karşılar. Bir karar matrisi, net veya tek bir seçenek olmadığında alternatif çözümler arasındaki farkları görsel olarak anlamak için mükemmel bir araçtır. Potansiyel seçimler, en iyi seçim kriterlerini karşılama derecesine göre sıralanabilir.

Olası çözümlerin analizinde göz önünde bulundurulabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Etkinlik: Çözüm, problemi ne dereceye kadar çözüyor?
 • Pratiklik: Çözüm, mevcut kaynaklar ve yetenekler açısından gerçekçi mi?
 • Zamanlama: Çözüm, kritik son teslim tarihlerini veya zaman dilimlerini karşılayabilecek mi?
 • Gider: Çözüm, kaynaklar ve çaba açısından ne kadar maliyetli olacak?
 • Risk: Sonuçlar nelerdir iyi ve kötü?
 • Yönetilebilirlik: Sonuçlar ölçülebilir mi?

Her faktör, nihai çözümdeki önemi için 0 ila 10 arasında bir ölçekte derecelendirilmelidir; 10 en iyi sıralama ve 0 en kötü sıralamadır. Örneğin, bir çözüm sorunu tamamen çözebilirken (etkililik üzerine bir “10”) diğeri sorunun çoğunu çözebilir (“7”). Benzer şekilde, bir çözüm çok az maliyet içerebilir veya hiç maliyet gerektirmeyebilir (“10”) veya yüksek masraf gerektirebilir (“0”).

Matrisin oluşturulmasındaki son adım, toplam derecelendirmelerin %100’e eşit olması için yüzdeleri kullanarak nihai çözümdeki her bir faktörün göreceli önemini belirlemektir. Örneğin, zamanlama %10 iken, etkinlik %50’lik bir derecelendirmeye sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, tamamlanmış karar matrisi aşağıdaki resme benzer görünebilir:

Mevcut Bilgileri Kullanarak En İyi Çözümü Seçin

En yüksek puan alan çözüm sezgisel olarak en iyisi gibi görünmüyorsa, başlangıçtaki derecelendirmenizi ve sıralamanızı yeniden gözden geçirin. Hissettiğiniz rahatsızlık, bazı faktörlerin sizin için ilk başta düşündüğünüzden daha önemli olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu durumda, onları yeniden sıralayın ve yeniden derecelendirin. Bir faktördeki düşük puanın, onu bir çözüm olarak reddetmek için yeterli olabileceğini unutmayın. Örneğin, bir çözümü kabul edilemez kılmak için yüksek maliyetler yeterli olabilir.

4. En İyi Çözümü Uygulayın

en iyi cozumu uygulayin

Probleminiz için en iyi çözüme karar verdikten sonra harekete geçme zamanı. Özellikle çözüm diğer insanların işbirliğine bağlıysa, uygulamanın sorunsuz ilerlemeyebileceğini kabul edin. Hemen hemen her karar, statükoda bir değişiklik gerektirir ve Niccolo Machiavelli’nin 1532’de yazdığı gibi, “Yeni bir düzene girişte önderlik etmekten daha fazla ele alınması daha zor, yürütülmesi daha tehlikeli veya başarısında daha belirsiz bir şey yoktur.” İnsanların değişime direnme eğilimi o kadar yaygın ki, değişim yönetimi danışmanları düzenli olarak altı ve yedi haneli yıllık gelirler elde ediyor.

Kritik sorunlara mümkün olduğunca çabuk bir çözüm uygulamak önemli olmakla birlikte, ortaya çıkması muhtemel engelleri tanımak ve direncin üstesinden gelmek için buna uygun bir strateji geliştirmek de ihtiyatlıdır. Bir iş ortamında değişmesi gereken bazı yaygın engeller şunlardır:

 • Çok Hızlı Hareket Etmek: Doğrudan direnmek yerine, insanlar daha fazla bilgi isteyerek, diğer alternatifleri değerlendirerek veya kaynak eksikliğini dile getirerek ertelemeye daha yatkındır.
 • Uygulama Çok Uzun Sürüyor: Çözüm çok geç, çok az.
 • Pahalı: Maliyet çok yüksek veya diğer önemli yatırımlardan düşecek.
 • Yetersiz Personel: Çalışanlarınız, çözümü uygulamak için çok meşgul ya da eğitimden yoksun.
 • Müşteriler Beğenmeyecek: Rakiplere karşı pazar payınızı kaybedersiniz, müşteri şikayetleri artar veya müşteri hizmetleri zarar görür.
 • Olumsuz Sonuçları Bilinmiyor: Çözüm işe yaramazsa veya işimizi kaybetmemize neden olursa ne olacak?
 • Çözüm İşe Yaramayacak: Problemin analizi hatalıdır, çok acelecidir veya gerekli unsurları dikkate almamaktadır.

Başkalarından veya kendinizden gelen itirazlarla yüzleşmekten korkmayın. Başkalarıyla birlikte, sorulara gerçekçi, kibar ve mümkün olduğunca fazla bilgi vererek yanıt verin. İlgili kişilerin kişiliklerine değil, sorunu çözmeye odaklanın.

Daha önce dikkate alınmayan meşru bir itiraz veya çözüm ortaya çıkarsa, soruşturma açılana kadar uygulamayı ertelemeye hazır olun. Alınan itirazlara dayanarak kararınızı yeniden gözden geçirirseniz, hızlı bir şekilde araştırın ve bulgularınızı ilgili herkese bildirin. Bir çözümün yazarlığından değil, en iyi çözümü belirleme sürecinde olmaktan gurur duyun.

5. Analizlerinize Güvenin

analizlerinize guvenin

Bu noktaya kadar daha iyi problem çözme adımlarını özenle takip ettiyseniz, çalışmanızın tamamlandığından ve en iyi çözüme ulaştığınızdan emin olun. Karşılaştığınız direncin çoğu, önerilen çözüme gerçek bir itirazdan ziyade, korku ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Sürecinizi ileterek, karşı çıkanları ve uzaktan bakanları kendi düşünce tarzınıza dönüştürebilirsiniz. Korkularının ve itirazlarının doğal olduğunu ve değişim içeren çoğu durumda ortaya çıkma olasılığının farkında olarak şeffaf ve savunmacı olmamaya çalışın.

Bir grup en iyi çözüme ulaşma sürecine dahil olduysa, mevcut tüm bilgilere dayanarak diğerlerini çözümün sağlam olduğuna ikna etmeye yardımcı olabilecek kilit müttefikleri belirleyin. Başkalarını ikna etmeye yardımcı olacak sponsorlara veya “şampiyonlara” sahip olmak, zor veya tartışmalı bir değişikliği uygularken her zaman iyi bir stratejidir.

Sonuçları İzleme – Geri Bildirim Döngüsü

En iyi çabanıza rağmen, bazı çözümler planlandığı gibi sonuçlanmaz. Bunun birçok nedeni vardır: tüm faktörleri göz önünde bulundurmamak, mevcut bilgi eksikliği, istenmeyen önyargılar veya yanlış algılamalar veya sorunu veya çözümü etkileyen temel koşullarda değişiklik. Belirsiz bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle her zaman doğru veya etkili olduğu garanti edilen bir cevap nadiren bulunur.

Harika ürünler ve şirketler, entegrasyon ve sürekli inovasyon süreciyle büyür. Sonuçları sürekli olarak izleyerek, onları beklentilerle karşılaştırarak ve ardından kişinin eylemlerini amaçlanan sonucu daha iyi elde etmek için ayarlayarak (aksi “geri bildirim döngüsü” olarak bilinir) çözümlerin geçerli kalacağından ve istenen sonuçları üreteceğinden emin olabiliriz.

Uzmanlara göre, ister deneme-yanılma ister kurs düzeltme olarak adlandıralım, geri bildirim döngüleri nasıl öğrendiğimizi gösterir. Psikoloji, epidemiyoloji, askeri strateji, çevre çalışmaları ve ekonomi alanlarında kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve onaylanmıştır ve atletik eğitim planlarında, yönetici koçluğu stratejilerinde ve çok sayıda kişisel gelişim programında ortak bir araçtır. Tesla Motors’un mucit, girişimci ve CEO’su Elon Musk, sürekli olarak ne yaptığınızı ve bunu nasıl daha iyi yapabileceğinizi düşündüğünüz bir geri bildirim döngüsüne sahip olmanın önemli olduğunu iddia ediyor.

Uygulanan çözümden sonuçlar ortaya çıktıkça, veri toplamak ve sonuçların başlangıçta amaçlandığı gibi olup olmadığını belirlemek önemlidir. Beklenmedik bir olumsuz sonuç veya beklenen parametreleri karşılamayan bir sonuç olduğunda, daha iyi problem çözenler, problem çözme adımlarını gerektiği gibi ayarlayarak tekrar ederler.

Çoğu durumda, ayarlamalar küçüktür ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda, yeni bir strateji veya çözüm gerekli olur ve bu, uygulamadan elde edilen bilgilerle sorunun yeniden ifade edilmesi anlamına gelir.

Son Sözümüz

Problem çözme doğuştan gelen bir yetenek değil, sonradan kazanılan bir beceridir. Uzmanlar, iyi problem çözme becerilerini uygulamanın, insanları kendi içlerindeki en iyiyi ortaya çıkarmaya ve dünyayı olumlu bir şekilde şekillendirmeye yönlendiren bir zihniyet geliştirdiğini belirtiyor. Doğru becerileri öğrenmek ve kullanmak bir alışkanlık haline gelebilir, problem çözmeyi kolaylaştırır ve her birimizi yaşamlarımızı ve dünyaları daha iyi hale getirme konusunda güçlendirir.

Unutmayın, herkes her gün çözülmesi gereken büyük ve küçük problemlerle karşı karşıyadır. Bu adımları takip etmek daha iyi kararlara ve daha mutlu bir yaşama yol açabilir. Çoğu durumda, en fazla stres yaratan problemin kendisi değil, kötü bir çözümün sonuçlarıdır.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu