Mbti Test Nedir? Mbti Kişilik Tipleri Nelerdir?

Hiç birinin kendisini INTJ veya ESTP olarak tanımladığını duydunuz ve bu şifreli harflerin ne anlama gelebileceğini merak ettiniz mi? Bu kişilerin kastettiği şey, Myers-Briggs Tip Göstergesine (MBTI) dayalı kişilik tipleridir.

Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi, bir kişinin kişilik tipini, güçlü yanlarını ve tercihlerini belirlemek için tasarlanmış bir öz-bildirim aracıdır. Anket, Isabel Myers ve annesi Katherine Briggs tarafından Carl Jung’un kişilik tipleri teorisi ile yaptıkları çalışmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. Bugün, MBTI testi dünyanın en yaygın kullanılan psikolojik araçlarından biridir.

Bu makalede Myers-Briggs türlerinin nasıl oluşturulduğunu, 16 farklı MBTI türünün ne olduğunu ve bu kişilik tipleme sisteminin nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz.

Myers-Briggs Testinin Geliştirilmesi

Hem Myers hem de Briggs, Jung’un psikolojik tipler teorisine hayran kaldılar ve teorinin gerçek dünya uygulamalarına sahip olabileceğini fark ettiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında, bireysel farklılıkları anlamaya yardımcı olmak için kullanılabilecek bir göstergeyi araştırmaya ve geliştirmeye başladılar.

Myers ve Briggs, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olarak, insanların kişilik tiplerine en uygun meslekleri seçmelerine ve daha sağlıklı, daha mutlu yaşamlar sürmelerine yardımcı olabileceklerine inanıyorlardı.

Myers, 1940’larda envanterin ilk kurşun kalem versiyonunu yarattı ve iki kadın, değerlendirmeyi arkadaşlar ve aile üzerinde test etmeye başladı. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca aleti tamamen geliştirmeye devam ettiler.

Mbti Testine Genel Bakış

Testte yer alan sorulara verilen yanıtlara göre, insanlar 16 kişilik tipinden birine sahip olarak tanımlanır. MBTI’nin amacı, katılımcıların sevdikleri, sevmedikleri, güçlü ve zayıf yönleri, olası kariyer tercihleri ve diğer insanlarla uyumlulukları dahil olmak üzere kendi kişiliklerini daha fazla keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır.

Hiçbir kişilik tipi diğerinden “en iyi” veya “daha iyi” değildir. İşlev bozukluğu veya anormallik aramak için tasarlanmış bir araç değildir. Bunun yerine amacı, kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmaktır. Anket kendi içinde dört farklı ölçekten oluşmaktadır.

Dışadönüklük (E) – İçedönüklük (I)

Dışadönük-içe dönüklük ikiliği ilk olarak Jung tarafından kişilik tipleri teorisinde insanların nasıl tepki verdiklerini ve çevrelerindeki dünyayla nasıl etkileşime girdiklerini tanımlamanın bir yolu olarak keşfedilmiştir. Bu terimler çoğu kişiye tanıdık gelse de, MBTI’de kullanılma biçimleri popüler kullanımlarından biraz farklıdır.

Dışadönükler (genellikle dışa dönük olarak da yazılır) “dışa dönüktür” ve eylem odaklı olma eğilimindedirler, daha sık sosyal etkileşimden zevk alırlar ve diğer insanlarla vakit geçirdikten sonra enerji dolu hissederler. İçedönükler “içe dönüktür” ve düşünce odaklı olma eğilimindedirler, derin ve anlamlı sosyal etkileşimlerin tadını çıkarırlar ve yalnız zaman geçirdikten sonra kendilerini yeniden şarj edilmiş hissederler.

Hepimiz bir dereceye kadar dışadönüklük ve içe dönüklük sergileriz, ancak çoğumuz genel olarak birinden birini tercih etme eğilimindeyiz.

Algılama (S) – Sezgi (N)

Bu ölçek, insanların çevrelerindeki dünyadan nasıl bilgi topladıklarını incelemeyi içerir. Tıpkı dışa dönüklük ve içe dönüklükte olduğu gibi, tüm insanlar duruma bağlı olarak algılama ve sezgiler için biraz zaman harcarlar. MBTI’ye göre, insanlar bir alanda veya diğerinde baskın olma eğilimindedir.

Algılamayı tercih eden insanlar, gerçekliğe, özellikle de kendi duyularından öğrenebileceklerine çok fazla dikkat etme eğilimindedir. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanmaya meyillidirler ve uygulamalı deneyim kazanmaktan zevk alırlar. Sezgiyi tercih edenler, kalıplar ve izlenimler gibi şeylere daha fazla dikkat ederler. Olasılıklar hakkında düşünmekten, geleceği hayal etmekten ve soyut teorilerden hoşlanırlar.

Düşünme (T) – Duygu (F)

Bu ölçek, insanların algılama veya sezgi işlevlerinden topladıkları bilgilere dayalı olarak nasıl karar verdiklerine odaklanmaktadır. Düşünmeyi tercih eden insanlar, gerçeklere ve nesnel verilere daha fazla önem verirler.

Bir kararı tartarken tutarlı, mantıklı ve kişiliksiz olma eğilimindedirler. Duygu ölçeğini tercih edenler, bir sonuca varırken insanları ve duyguları dikkate alma olasılıkları daha yüksektir.

Yargılama (J) – Algılama (P)

Son ölçek, insanların dış dünyayla nasıl başa çıkma eğiliminde olduklarını içerir. Yargılamaya eğilimli olanlar, yapıyı ve kesin kararları tercih ederler. Algılamaya eğilimli insanlar daha açık, esnek ve uyarlanabilirdir. Bu iki eğilim diğer ölçeklerle etkileşim halindedir.

Unutmayın, tüm insanlar en azından biraz dışa dönük faaliyetlerle meşgul olurlar. Yargılama-algılama ölçeği, yeni bilgiler alırken (algılama ve sezgi) veya karar verirken (düşünme ve duygu) bir dışadönük gibi davranıp davranmadığınızı açıklamaya yardımcı olur.

Mbti Kişilik Tipleri

Myers Briggs tipleri kendi içinde de dört harfli kodlarla listelenir:

 • ISTJ – Müfettiş: Güvenilir ve pratik, sadık, düzenli ve geleneksel olma eğilimindeler.
 • ISTP – Zanaatkar (Usta): Son derece bağımsızdırlar, ilk elden öğrenme sağlayan yeni deneyimlerin tadını çıkarırlar.
 • ISFJ – Koruyucu: Sıcak kalpli ve özverili, değer verdikleri insanları korumaya her zaman hazırlar.
 • ISFP – Sanatçı: Rahat ve esnek, çekingen ve sanatsal olma eğilimindedirler.
 • INFJ – Savunucu (Avukat): Yaratıcı ve analitik, en nadir Myers-Briggs türlerinden biri olarak kabul edilirler.
 • INFP – Arabulucu: Yüksek değerlere sahip idealist, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalıyorlar.
 • INTJ – Mimar: Son derece mantıklı, çok yaratıcı ve analitik.
 • INTP – Mantıkçı: Sessiz ve içine kapanık, zengin bir iç dünyaya sahip olmaları ile tanınırlar.
 • ESTP – İkna edici: Dışa dönük ve dramatik, başkalarıyla vakit geçirmekten ve şimdiye, ana odaklanmaktan hoşlanırlar.
 • ESTJ – Yönetmen: İddialı ve kural odaklıdırlar, yüksek prensipleri vardır ve sorumluluk alma eğilimleri vardır.
 • ESFP – Oyuncu: Dışa dönük ve spontane, merkezde olmaktan keyif alırlar.
 • ESFJ – Bakıcı: Yumuşak kalpli ve dışa dönük, diğer insanlar hakkında en iyisine inanma eğilimindedirler.
 • ENFP – Şampiyon: Karizmatik ve enerjik, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri durumlardan keyif alırlar.
 • ENFJ – Verici: Sadık ve duyarlı, anlayışlı ve cömert olmalarıyla bilinirler.
 • ENTP – Tartışmacı: Son derece yaratıcıdırlar, fikirlerle çevrili olmayı severler ve birçok projeye başlama eğilimindedirler (ancak onları bitirmekte zorlanabilirler).
 • ENTJ – Komutan: Açık sözlü ve kendinden emin, plan yapmakta ve proje organize etmekte çok başarılıdırlar.

Myers-Briggs Tipi Göstergeyi almak, kişiliğiniz hakkında çok fazla fikir verebilir, bu nedenle testin bu kadar popüler olmasının nedeni büyük ihtimalle budur. Resmi anketi doldurmadan bile, muhtemelen bu eğilimlerin bazılarını kendinizde hemen fark edebilirsiniz.

Örneğin, okulda veya işte grup halinde çalışırken, kendi güçlü yanlarınızı tanımak ve başkalarının güçlü yanlarını anlamak çok yardımcı olabilir. Bir grubun diğer üyeleriyle bir projeyi tamamlamaya çalışırken, grubun belirli üyelerinin belirli eylemleri gerçekleştirme konusunda yetenekli olduğunu fark edebilirsiniz. Grup, bu farklılıkları tanıyarak, daha iyi görevler atayabilir ve hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışabilir.

MBTI’nin Diğer Kişilik Testlerinden Farkları

MBTI, kişilik tipleme için sadece bir yaklaşımdır. Kişilik tiplemesi, insanları özelliklerine, eğilimlerine ve diğer özelliklerine göre kategorize eden sistemleri ifade eder. Diğer popüler kişilik testleri türleri şunlardır:

 • Enneagram
 • Beş Sevgi Dili (The Five Love Languages)
 • Beş Büyük Kişilik Değerlendirmesi (The Big Five Personality Assessment)
 • İşyeri DİSK Testi (The Workplace DISC Test)
 • Cattell’in 16 Kişilik Faktörü Anketi

Bununla birlikte, Myers-Briggs türleri bazı önemli yönlerden farklılık gösterir. Birincisi, MBTI aslında bir “test” değildir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur ve bir tür diğer türlerden daha iyi değildir. Göstergenin amacı ruh sağlığını değerlendirmek veya herhangi bir teşhis önermek değildir.

Ayrıca, diğer birçok psikolojik değerlendirmenin aksine, sonuçlarınız herhangi bir normla karşılaştırılmaz. Puanınıza diğer insanların sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak bakmak yerine, amaç, benzersiz kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi sunmaktır.

Güvenilirlik ve Geçerlilik

Myers & Briggs Vakfı‘na göre, MBTI kabul edilen güvenilirlik ve geçerlilik standartlarını karşılamaktadır. Testin resmi web sitesi, testin %90 doğruluk ve test-tekrar test güvenilirlik derecesine sahip olduğunu gösteriyor. Bir çalışma, ölçeğin güçlü bir iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği göstermesine rağmen, varyasyonların gözlemlendiğini buldu.

Diğer çalışmalar, ölçme aracının güvenilirliğinin ve geçerliliğinin yeterince kanıtlanmadığını göstermektedir. Örneğin, bazı araştırmalar, birçok insanın daha sonra tekrar teste girdiklerinde farklı sonuçlar aldığını ve testin farklı kariyerlerde başarının iyi bir göstergesi olmadığını ileri sürüyor.

 • MBTI popüler bir değerlendirme olmaya devam etse de, bir kişilik veya kariyer rehberliği aracı olarak kullanılmasını önermek için bilimsel geçerliliği için yeterli kanıt yoktur.

Günümüzde MBTI Testi

Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesinin kullanımı nispeten kolay olduğu için, günümüzde kullanılan en popüler psikolojik araçlardan biri haline gelmiştir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık sekiz milyon yetişkin kişilik tipi göstergesini tamamlıyor.

MBTI’nin online olarak pek çok versiyonu mevcut olsa da, internette bulabileceğiniz resmi olmayan anketlerin yalnızca gerçek olanın yaklaşık değerleri olduğu unutulmamalıdır. Gerçek MBTI, sonuçların takibini de içeren eğitimli ve nitelikli bir uygulayıcı tarafından uygulanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi (MBTI Testi), bir kişinin kişilik tipini, güçlü yanlarını ve tercihlerini belirlemek için tasarlanmış bir öz-bildirim aracıdır. Bugün, MBTI testi dünyanın en yaygın kullanılan psikolojik araçlarından biridir.

MBTI'nin amacı, katılımcıların sevdikleri, sevmedikleri, güçlü ve zayıf yönleri, olası kariyer tercihleri ve diğer insanlarla uyumlulukları dahil olmak üzere kendi kişiliklerini daha fazla keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır.

Mbti testi, kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak, dışadönüklük (e) - içedönüklük (i), algılama (s) - sezgi (n), düşünme (t) - duygu (f), yargılama (j) - algılama (p) başlıkları altında dört farklı ölçekten oluşmaktadır.

Myers & Briggs Vakfı'na göre, MBTI kabul edilen güvenilirlik ve geçerlilik standartlarını karşılamaktadır. Testin resmi web sitesi, testin %90 doğruluk ve test-tekrar test güvenilirlik derecesine sahip olduğunu gösteriyor.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu