Para İnsanları Nasıl Değiştirir ve Davranışlarını Nasıl Etkiler?

Yoksulluktan zenginliğe geçmek esasen herkesin hayallerini süsler. İster daha iyi maaşlı bir iş ister piyangoyu kazanan olun, bazı araştırmalar paranın davranışınızı değiştirebileceğini ve bu durumun her geçen gün daha da olumsuz olacağını öne sürüyor. Elbette hayırsever, yardımsever ve bağışta bulunan zengin kimseler de çoktur. Bununla birlikte, bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bunların kuraldan ziyade istisna olabileceğini kanıtlamıştır.

Düşünceleriniz, davranışlarınız ve eylemlerinizin tümü, genetik yapınızdan yetiştirilme tarzınıza kadar bir dizi faktörden oluşan psikolojinizle bağlantılıdır. Para, inanç sisteminizi tam olarak şekillendirmese de, başkalarına karşı düşünme ve davranma şeklinizi etkileyebilir. Paranın ya da paranın olmamasının davranışlarınız üzerindeki etkisini daha iyi anlamak, paranın sizi ne zaman elinde tuttuğunun daha fazla farkında olmanızı sağlayabilir ve umarım, onu durdurmayı öğrenmenize yardımcı olabilir.

Paranın Davranışı Etkilediği Yollar

İlişkilerinizden kendinize bakış açınıza kadar para, inançlarınız üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. Paranın insanları gerçekten değiştirebileceği fikrinin arkasında sayısız bilimsel kanıt var.

paranin davranisi etkiledigi yollar

1. Sosyal ve Ticari Değer

2004 yılında yapılan bir araştırma, paranın zamanınızı ve emeğinizi nasıl değerlendirdiğinizi değiştirdiğini kanıtladı. Araştırmacılar, bir kişinin paraya dayalı bir görevi tamamlama konusunda ne kadar motive olduğunu ölçebilecekleri bir deney oluşturdular. Deneklerden bir bilgisayar ekranı boyunca daireleri sürüklemeleri istendi. Bir gruptan bunu “iyilik” olarak yapmaları istendi. Başka bir gruptan bunu 0,50 kuruş karşılığında yapması istendi ve son gruba 5 TL teklif edildi. Deneklerin zamanlamasını yaptıktan sonra, aslında bir iyilik olarak görevi yerine getirmeleri istenen grup, bunu en hızlı şekilde yaptı. Sonrasında 5 TL’lik grup ve sonuncusu 0,50 kuruşluk gruptu.

Araştırmacılar, belirli bir görevi tamamlamak için iki motivasyon olduğunu varsaydılar. Birincisi sosyal. Bir görevin toplumsal değerini kabul ederek, onu değerli bir zaman yatırımı ve sosyal görevimizin bir parçası olarak görürüz ve genellikle yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Motivasyon olarak para teklif edildiğinde ise, sosyal yönü daha az ve iş değeri hakkında daha çok düşünmeye başlarız. Bu nedenle, zamanımızı parasal ödüle karşı ölçüyoruz, bu yüzden 0,50 kuruşluk grubun en yavaş olmasının nedeni bu olabilir, sadece zamanlarının ve çabalarının daha fazla paraya değer olduğunu düşündüler.

Değer belirleme söz konusu olduğunda, paranın bir motive edici olabileceğini görmek çok açık. Bir iyilik olarak ücretsiz bir şey yapmanın olumlu bir çağrışımı olsa da, para sunulduğunda beynin o kısmı etkin bir şekilde devre dışı kalır. Bu durum iş hayatınızda ciddi sonuçlar doğurabilir. Daha fazla parayı hak ettiğinizi düşünüyorsanız, bunun sonucunda düşük performans gösterebilirsiniz.

2. Öz Yeterlilik ve Hizmet

Paranın bilincinde olanlar, genellikle parayı öncelik olarak görmeyenlere göre daha fazla kendi kendine yeterli olmaya çalışırlar en azından 2009 yılında yapılan araştırmanın bulduğu şey buydu. Çalışma, Monopoly parası etrafında yapılandırıldı. Bir grup denek, masada Monopoly nakit parası, parayla ilgili ifadeler ve hatta finansal konuşma gibi birkaç parayı hatırlatan bir odaya girdi. İkinci grup denekler, paradan bahsedilmeyen bir odaya girdiler ve her ikisine de bir test verildi.

Çok zor ve hatta imkansız bir görev verildiğinde, yardımın mevcut olduğu talimatlarla, işi tek başına bitirmek mümkün olmadığında bile, işi tek başına yapmaya en istekli görünen parayla ilgili konuların yer aldığı odaya giren gruptu. Öte yandan, parasal olmayan grup yardım isteme eğilimindeydi. Çalışma, para bilincine sahip bireylerin, özellikle para odak haline getirildiğinde, rakiplerinden daha fazla kendi kendine yeterli olduğu sonucuna varmıştır.

Farklı bir çalışma, hem para bilincine sahip konularda hem de parasız bir ortamda bu konularda şefkat ve hizmeti göstermek için aynı grupları kullanarak paranın bir kişinin davranışını nasıl etkilediğini ölçmeye devam etti. Görünüşte ilgisiz bir kişi, bir oda dolusu klasör ve kurşun kalemle yolu kesiştiğinde ve sonra yapamayıp bıraktığında, en çok yardımcı olan, para hatırlatılmayan grup oldu. Para bilincine sahip grubun, bir görevle ilgili yardım teklif etme ve yardım arama olasılığı daha düşüktü.

3. Özcülük

Kazandığınız miktar, hem kendinizi hem de başkalarını nasıl gördüğünüzü etkileyebilir. Ağustos 2013 yılında, Kişilik ve Sosyal Psikoloji başlıklı bir çalışmada, bireylerden sınıf, genetik ve hatta IQ gibi şeyleri derecelendirmeleri istendi. Sonuçlar analiz edildiğinde, bir bireyin “sınıf özcülüğü” duygusu olarak tanımlandı yani sınıflar arasındaki farklılıkların koşullardan ziyade kimlik ve genetiğe dayandığı fikri.

En zengin katılımcılar, en derin sınıf özcülüğü duygusuna sahip olanlardı. Yoksul insanlar, sınıfın genlerle ilgili olmadığına – temelde herkesin zengin ve herkesin fakir olabileceğine inanma eğilimindeydi. Öte yandan zengin insanlar, zenginliğin genlerin ve kimliğin bir parçası olduğuna, kişisel durumlarına ve eylemlerine dayalı olarak zenginliğe hakları olduğuna, inanmaya daha yatkındı. Zengin katılımcılar ayrıca, aşağı yukarı hayatın adil olduğuna ve insanların çoğunlukla hak ettiklerini elde ettiğine inanıyorlardı.

4. Ahlak

Vergilerinizi hesaplarken, onları kusursuz bir şekilde rapor ediyor musunuz, yoksa rakamları biraz değiştirmenin kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsunuz? 2012 tarihli bir araştırma, zenginliğin ve üst sınıf algısının bir bireyin etik olmayan davranışlara katılımını artırıp artırmayacağını sordu.

Dur işaretinde başka bir araca yol vermemekten, bir oyunda hile yapmaya, teklif edilenden daha fazla şeker almaya kadar, en zengin denekler, bir araştırmacı daha fazla şeker almanın çocuklar için daha az şekerle sonuçlanacağını belirtse bile, kuralları çiğnemesi en muhtemel kişilerdi. Araştırma gözlemcileri, kendilerini daha yüksek bir sınıfta algılayanların, özellikle bir yayaya yol vermemek gibi bir zenginlik sembolü tanıtıldığında, etik olmayan davranışlarda bulunma olasılıklarının en yüksek olduğunu kaydetti.

Araştırma, en çok parası olan veya daha yüksek sınıfları işgal edenlerin “benim için ne var?” sorusuna daha yatkın olduğunu öne süren bir davranışa daha yatkın olduklarını ortaya çıkardı. Kendileri için en fazla faydaya yönelik olarak aktif olarak çalışırlar. Çalışma, bir sözleşmeden veya işten en iyi şekilde yararlanmak için genellikle en çok çalıştıkları için, bu kişilerin mükemmel iş liderleri olduklarına işaret ediyor.

5. Bağımlılık

Birçok bağımlılık, bir kişinin belirli bir davranış türünden olumlu bir yanıt almasıyla başlar. İster alışverişten aldığınız mutlu bir duygu olsun, ister yemek yerken gelen bir heyecan olsun, aynı sonuç için aktif olarak bu davranışı tekrar tekrar aramak bir bağımlılığı tetikleyebilir. Buna “davranışsal veya süreç bağımlılığı” denir, bağımlılık yapan bir maddeye bağımlılık tarafından motive edilmeyen, daha ziyade görünüşte olumlu bir sonuca yol açan bir süreç tarafından motive edilen zorlayıcı bir davranış.

Para kazanmak, bazı bireyler için çok bağımlılık yapabilir. Uzmanlar, para kazanmanın ardından gelen olumlu duygunun beyinde iyi hissettiren kimyasal bir reaksiyona neden olabileceği konusunda uyarıyor. Buna karşılık, ciddi bir para meşgalesine yol açabilir ve daha fazla kazanmayla ilgili olanlar dışındaki ilişkileri zorlayabilir.

Son Sözümüz

Zengin doğmanız veya piyangoyu kazanmanız önemli değil, para hareket etme şeklinizi etkileyebilir ve bu etkilerden bazıları doğal olarak olumsuz olabilir. Yine de, şefkat eksikliği, sınıflar arası çatışma, izolasyon ve ahlakın bozulması gibi zenginliğin sosyal tuzakları konusunda bilinçli olarak, para sahibi olmanın bazı olumsuz yönlerinden etkilenmekten kendinizi koruyabilirsiniz. Gönüllü olmaya karar vermek, seçtiğiniz bir hayır kurumuna bağışta bulunmak ve sosyal çevrenizi çeşitli gelir düzeylerinden arkadaşlarınızı içerecek şekilde genişletmek, paranızla olumlu bir şeyler yapmanıza ve paranızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Paranın insanları gerçekten değiştirdiğine dair çok sayıda kanıt olsa da, kat ettiğiniz mesafe sizi değiştirebilir. Yaş, ırk, eğitim düzeyi, yer ve paraya karşı kişisel tutumlar dahil olmak üzere çalışma sonuçlarını çarpıtabilecek bir dizi sosyoekonomik faktör vardır. “Zengin” olarak görülmenin düşünme şeklinizi değiştirebileceği doğrudur, ancak genetiğinizi, kimliğinizi, sıkı çalışma eğiliminizi veya aile geçmişinizi değiştiremez. Sonunda, idealleriniz ve değerleriniz muhtemelen sizin hakkınızda maaşınızın boyutundan daha fazlasını belirler.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu