Kapalı Uçlu ve Açık Uçlu Yatırım Fonları Nedir 5 Temel Fark

Yatırım fonları, 1980’lerde ve 1990’larda yatırım yapan halk arasında popülerlik kazandı. Büyük kurumsal yatırımcıların paralarını ortak bir amaç için bir araya getirmeleri ve zarar riskini karşılıklı olarak sahip olunan bir fon içinde yaymaları için bir yol olarak başladılar, dolayısıyla yatırım fonu adı.

Bugün, yatırım fonları çoğu kişinin günlük yuva yumurtalarının temelini oluşturuyor ve emeklilik planınızı çeşitlendirmenin iyi bir yolu olarak görülüyor.

Farkında olmadığınız şey, çeşitli yatırım fonları türleri olduğudur. Başlıca iki tanesi açık uçlu ve kapalı uçlu yatırım fonlarıdır. Aralarındaki farkları anlamak, yatırım risk toleransınıza dayalı olarak yatırım portföyü varlık tahsisinizi genişletmenize ve güçlendirmenize yardımcı olabilir.

Açık Uçlu Yatırım Fonları Nelerdir?

Tüm fonlar gibi, açık uçlu yatırım fonları (açık uçlu fonlar veya OEF’ler) bir grup bireysel yatırımcının yatırımlarını birleştirir. Bir fon yöneticisi, profesyonel tüccarlar ve analistlerden oluşan yatırım şirketi daha sonra yatırımcı grubundan toplanan parayı fonun izahnamesine göre yatırır.

Açık uçlu fonlar benzersizdir çünkü yeni yatırımcılara ihraç edebilecekleri hisse sayısı üzerinde kısıtlamaları yoktur. Bunun yerine, yatırımcılar istediklerinde, bu fonlar sadece yeni hisseler çıkarır ve yatırımı doğrudan kabul eder.

Bilmeniz gereken bir kural var.

Bu fonlar, yatırımlarından çıkmak isteyen yatırımcılardan hisse geri almak zorundadır. Sonuç olarak, bu fonların her bir hissesinin değeri, yatırımcıların ne kadar ödemek istediğinden ziyade fonun net varlık değerine (NAV) veya fon varlıklarının değerine bağlıdır.

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları Nelerdir?

Kapalı uçlu fonlar veya CEF’ler olarak da bilinen kapalı uçlu fonlar ve açık uçlu fonlar, birçok yönden aynı yatırım türü gibi görünmektedir. Çeşitlendirme, büyük bir bireysel yatırımcı grubundan gelen yatırım paralarını havuzlama fikri üzerine kuruludurlar ve genellikle profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından yönetilirler.

Ancak ayrıntılara girdiğinizde, OEFS ve CEFS’nin aslında oldukça farklı olduğunu göreceksiniz.

Kapalı uçlu fonlar borsalarda işlem görür, bu nedenle bu fonların hisse alım satımı, hisse senedi alım satımıyla aynı şekilde gerçekleşir.

Halka açık herhangi bir şirket gibi, kapalı uçlu fonların sabit sayıda hissesi vardır ve talep olduğu için yeni hisse ihraç edemezler. Ayrıca, kapalı uçlu fonlar, bir yatırımcı pozisyonundan çıkmak istediğinde kendi hisselerini geri satın almaz.

İlk halka arz (IPO) tarihinden itibaren, kapalı uçlu yatırım fonları, tüm niyet ve amaçlar için hisse senedi gibi işlem görür.

İki Fon Arasında ki Ana Özellikler

fon farklari

Portföyünüz için hangi fon türünün en uygun olduğuna karar verirken, finansal hedefleriniz başta olmak üzere, dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır.

Zaman ufkunuzu, yatırımlarınızın büyümeyi sağlamak için nasıl kullanılacağını ve bu varlıkların fiyatlandırılmasında hangi faktörlerin rol oynadığını düşünmek önemlidir.

1. Likidite

Likidite, bir yatırımın başka bir yatırımcıya veya ihraççıya satılarak nakde dönüştürülmesi için gereken süreyi tanımlar.

Kısa vadeli yatırımlar yapmak istiyorsanız veya zaman zaman yatırımda ki paralarınıza erişmeniz gerekebileceğini düşünüyorsanız, yatırımlarınızı hızlı bir şekilde nakde çevirme olanağından yararlanacaksınız.

Uzun bir zaman ufkunuz varsa ve bir al ve tut stratejisi kullanıyorsanız, likidite sizin için daha az endişe verici olabilir.

Açık Uçlu Fon Likiditesi

Açık uçlu yatırım fonları genellikle likit varlıklardır, çünkü fon yöneticilerinin, yatırımlarını geri almak isteyen herhangi bir yatırımcı için fon varlıklarının bir yüzdesini nakit olarak tutmaları gerekir.

Sonuç olarak, açık uçlu bir yatırımdan çıkmak istiyorsanız, her işlem gününün sonunda, hisselerinizi başlangıçta onları ihraç eden fon yönetim şirketine geri satarak bunu yapabilirsiniz.

Kapalı Uçlu Fon Likiditesi

Kapalı uçlu fonlar, günün sonunda her zaman kullanılamaz. Bunlar, yatırımcılar arasındaki arz ve talep seviyelerinin insafına bırakılan borsada işlem gören fonlardır (ETF’ler).

Kapalı uçlu bir fon halka arzını başlattığında, önceden belirlenmiş sayıda hisseyi satışa çıkarır ve genellikle yeni hisse ihraç etmez veya eski hisseleri kullanmaz. Bunun yerine, bir yatırımcının bu fonlardaki bir pozisyonu satabilmesi için başka bir yatırımcının onu satın almaya istekli olması gerekir.

Hisselerinizi satmaya hazır olduğunuzda fona girmek isteyen alıcılar yoksa, satamazsınız. Bunun yerine, bir alıcı gelene kadar beklemeye zorlanacaksınız.

Sonuç olarak, bu fonlar, özellikle düşük işlem hacmine sahip daha küçük bir fona yatırım yaparsanız, açık uçlu muadillerinden daha az likit olma potansiyeline sahiptir.

2. Fiyatlandırma

Yatırım yaparken, ister hisse senedine ister yatırım amaçlı fonlara olsun, hisse fiyatı önemli bir faktördür. Sonuçta, fazla ödeme yapmak ve anlamlı kazançlar elde etme fırsatını kaybetmek istemezsiniz.

Kapalı uçlu ve açık uçlu yatırım fonları söz konusu olduğunda, bu yatırımlar için fiyatların nasıl belirlendiğini ve portföyünüzde varsa bunun sizin için ne anlama geldiğini anlamak önemlidir.

Açık Uçlu Fon Fiyatlandırması

Açık uçlu bir fonun hisse başına fiyatı, her işlem gününün sonunda net varlık dayanır. Piyasalar kapandıktan sonra, fonun net varlık değeri, fonun hisse fiyatını elde etmek için toplam ödenmemiş hisse sayısına bölünür.

Örneğin, bir fonun net varlık değeri 100 milyon TL’yse ve şu anda ihraç edilmiş 1 milyon hisse varsa, her hissenin fiyatı 100 TL (100 milyon TL bölü 1 milyon hisse) olacaktır.

Bu fiyatlandırma yapısının bir sonucu olarak, açık uçlu yatırımların daha düşük seviyelerde oynaklık yaşadığı bilinmektedir, bu da onları kapalı uçlu fırsatlara kıyasla daha güvenli bir yatırım haline getirir.

Kapalı Uçlu Fon Fiyatlandırması

Kapalı uçlu yatırımların fiyatlandırması, borsada işlem gören varlıklar oldukları için oldukça farklı çalışır. Borsalarda işlem gören diğer tüm varlıklarda olduğu gibi, bu fonların piyasa fiyatı arz ve talep kanunu tarafından belirlenir.

Fon hisselerini satmak isteyen yatırımcılar tarafından arz, hisse almak isteyenler tarafından talep yaratılır.

Satın alma baskısı satış baskısından ağır basarsa, arz ve talep yasası, varlığın fiyatının talebi frenlemek için yükselmesi gerektiğini şart koşar. Arz talepten ağır basarsa, talebi artırmak ve bir denge oluşturmak için fiyatların düşmesi gerekir.

Kapalı uçlu yatırımların fiyatlanma şekli oynaklık ve artan risk yaratsa da fırsat da yaratıyor.

Arzın talebi geride bırakmasının birkaç nedeni olabilir. Bazen yatırımcıların fırsatın varlığından habersiz olması kadar basittir. Bu durumlarda, kapalı uçlu bir fonun hisselerinin fiyatı, sahip olduğu temel varlıkların değeri olan net varlık değerinin altına düşebilir bu, indirimli satın alma fırsatına sahip olacağınız anlamına gelir.

Sonuç olarak, kapalı uçlu fonlar, yatırım fonlarına değer yatırımı yaklaşımı benimseyerek sermaye değer artışını artırmayı mümkün kılar.

3. Sermaye Yapısı

Borç ve öz sermayenin halka açık bir varlık içindeki dağılımı, sermaye yapısı olarak bilinir. Bu yapıdaki en önemli faktörlerden biri, yatırım yaptığınız fonun türüne bağlı olarak sabit veya değişken sayıda olabilen, ödenmemiş hisse sayısıdır.

Açık Uçlu Fon Sermaye Yapısı

Açık uçlu yatırımların, yeni bir yatırımcı veya yatırımcı grubu dahil olmak isterse çıkarılabilecek yeni hisse sayısı üzerinde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Bu, yeni yatırımcılar hisse satın aldıkça ve önceki yatırımcılar hisselerini geri kullandıkça, ödenmemiş hisse sayısının günlük olarak değişeceği anlamına gelir.

Bu, fon yöneticileri için nihayetinde riski artıran bir zorluk yaratabilir. Bir fon çok büyürse, fon yöneticisi toplam varlıkların fonun hedeflerine ulaşmasını mümkün kılmak için çok hantal büyüdüğüne karar verebilir. Bu, yöneticinin fonu yeni gelenlere kapatmasına neden olarak potansiyel olarak daha düşük fiyatlara ve fonda daha yavaş büyümeye yol açabilir.

Çok büyüyen bir fon, yatırımları yöneten ekibin sınırlarına kadar esnetilmesi ve hatalara daha yatkın olması anlamına geliyorsa, yatırımcılar için riski de artırabilir.

Kapalı Uçlu Fon Sermaye Yapısı

Kapalı uçlu yatırımlar, belirli sayıda mevcut hisse ile açık piyasada işlem görür. Sermaye yapılarını anlamak çok daha kolaydır. Ayrıca, talep artsa bile, fonun net varlık değeri, yönetimdeki ekip için yönetilebilir olmaya devam edecektir.

Öte yandan, bu sermaye yapısının dezavantajı, bir fona olan talebin yüksek olması durumunda, yatırıma dahil olmak için fonun net varlık değerine göre fazla ödeme yapmanız gerekmesidir.

4. Erişim

Açık uçlu mu yoksa kapalı uçlu bir yatırıma mı yatırım yapacağınıza karar verirken, yatırımın erişilebilirliğini de dikkate almak önemlidir. Bazı durumlarda, fonlar fahiş minimum yatırımlarla gelebilir ve bu da günlük yatırımcılar için daha az erişilebilirlik ile sonuçlanır.

Açık Uçlu Fon Alım Satım

Açık uçlu hisselerin fiyatı, günün sonunda fon yöneticisi tarafından belirlenir ve dahil olmak için genellikle minimum yatırım tutarlarını karşılamanız gerekir.

Asgari yatırım tutarları genellikle 500 ila 5.000 TL arasında değişmekte olup, spektrumun üst ucundaki fonlar, nispeten küçük yatırım portföylerine sahip yeni yatırımcılar için daha az erişilebilirdir.

Kapalı Uçlu Fon Alım Satım

Kapalı uçlu yatırımlar, arz ve talebe göre fiyatlandırılır ve minimum yatırım tutarı fonun tek bir hissesinin maliyetini geçmez.

Bu fonların büyük çoğunluğu, hisse başına 10 TL’den hisse başına birkaç yüz TL’ye kadar fiyatlandırılıyor ve bu da onları sınırlı sermayeye sahip yeni yatırımcılar için çok daha erişilebilir hale getiriyor.

5. Risk

Bir yatırım yaptığınızda, paranızın %100’ünün sizin için çalışmasını, potansiyel kazançlara veya bu konudaki kayıplara maruz kalmamasını istersiniz.

Ancak, seçtiğiniz yatırım fonu türüne bağlı olarak, yatırdığınız para, yatırım yaptığınız varlıklara %100 maruz kalmayabilir.

Açık Uçlu Fon Yatırım Sermaye Riski

Açık uçlu bir fondaki bir pozisyondan çıkmak için yatırımcılar hisselerini ihraççıya geri satarlar. Bu, fonu yöneten şirketin, bir yatırımcı yatırımından ayrılmaya karar verdiğinde hisseleri geri satın alabilmesi için fon varlıklarının bir yüzdesini nakit olarak yan tarafında tutması gerektiği anlamına gelir.

İtfalar için ayrılan bu nakit piyasada çalıştırılamaz. Bu nedenle, açık uçlu yatırım fonlarına yatırım yaparken, yatırımınızın bir yüzdesi fonun izahnamesinde belirtilen dayanak varlıklara maruz kalmayacak ve karlılığınızı sınırlayacaktır.

Kapalı Uçlu Fon Yatırım Sermaye Riski

Kapalı uçlu yatırımlar, dayanak varlıklara %100 risk sağlar. Çünkü bu paylar, ihraççı ile yatırımcılar arasında değil, yatırımcılar arasındaki işlemlerde açık piyasada alınıp satılmaktadır.

İhraççının yatırım yapan halktan hisse geri almasına gerek olmadığı için, yatırım dolarınızın %100’ü fonun amaçlarına göre yatırılabilir.

Açık Uçlu veya Kapalı Uçlu Hangi Fona Yatırım Yapmalısınız?

Açık uçlu mu yoksa kapalı uçlu bir fona mı yatırım yapacağınıza karar vermek, biraz düşünmeyi gerektiren bir karardır.

Risk konusunda ne kadar rahatsınız? Fonlarınıza hızlı bir şekilde erişmeniz gerekecek mi? Bu fonlara erişebilmekte mi teselli buluyorsunuz yoksa hisse satın alırken olası bir indirimden yararlanmayı mı tercih edersiniz?

Açık Uçlu Varlıklara Yatırım Yapmalısınız Çünkü

Yüksek likiditeye sahip yatırımları tercih ediyorsanız ve büyüme daha yavaş olsa da, oynaklığı olmayan varlıklarla daha çok ilgileniyorsanız, açık uçlu fonları düşünün. Aşağıdaki durumlarda AÖF’ler sizin için en iyisi olabilir:

Daha Kısa Zaman Ufkunuz Var. Uzun vadeli yatırım yapmayı planlamıyorsanız veya zaman zaman yatırım paralarınıza erişmeniz gerekiyorsa, açık uçlu yatırımlar mükemmel bir çözüm sunar. Genellikle her işlem gününün sonunda kullanılabilirler, yani ihtiyacınız olduğunda paranıza erişebileceksiniz.

Başlamak için Yeterli Sermayeniz Var. Fon yöneticileri, 500 TL ile 5.000 TL arasında değişen açık uçlu fonlar için minimum yatırım tutarları belirler. Bu fonlardaki yatırımcıların, bu asgari sermaye gereksinimlerini karşılayacak kadar paraya sahip olmaları gerekir.

Riskten Kaçınıyorsunuz. Volatilite, bazı yatırımcılar için heyecan verici çünkü kısa sürede büyük kazançlar için fırsat sunuyor. Öte yandan, ani, önemli kayıp riskini artırdığı için karanlık bir yanı da vardır. Nispeten düşük risk iştahı olan yatırımcılar, kapalı uçlu emsallerinden çok daha az oynaklık yaşama eğiliminde olduklarından, açık uçlu fırsatlara yatırım yapmaktan fayda sağlayacaktır.

Kapalı Uçlu Varlıklara Yatırım Yapmalısınız Çünkü

Değeri düşük fırsatlar bulmak için araştırma yapmaktan ve değerleri daha gerçekçi seviyelere yükselene kadar üzerinde oturmaktan hoşlanıyorsanız, kapalı uçlu fonları düşünün. Kazançlarınızı artırma potansiyeli karşılığında orta düzeyde risk almayı düşünmüyorsanız, kapalı uçlu fonlar için uygun olabilirsiniz.

Kapalı uçlu fonlar şu durumlarda en iyisidir:

Volatilitenin Keyfini Çıkarırsınız. Bir varlığın fiyatındaki hızlı dalgalanmalar riskle sonuçlansa da, fonların değeri düştüğünde indirimlerden yararlanma ve yatırımcıların fon değerlerini çok yüksek tuttuğunda büyük kazançlar elde etme fırsatı verir.

Uzun Vadeli Bir Zaman Yatırım Yaparsınız. Kapalı uçlu varlıklar, açık uçlu varlıklardan daha risklidir ve bu, uzun bir zaman ufku olanlar için iyidir. Yatırımda ne kadar uzun süre kalmayı planlıyorsanız, bir şeyler ters giderse düşüşleri o kadar uzun süre telafi etmeniz gerekir.

Likidite Hakkında Endişelenmiyorsunuz. Kapalı uçlu varlıklar, yalnızca başka bir yatırımcı onları satın almakla ilgilendiğinde satılabilir. Alıcı yoksa, biri gelene kadar yatırımda sıkışıp kalırsınız, kapalı uçlu fonlar özellikle az işlem gören ve az bilinen fonlar daha az likit yaparsınız.

Büyük Bir Portföyünüz Yok. Açık uçlu varlıklar genellikle yüksek minimum yatırım tutarlarıyla gelirken, kapalı uçlu varlıklar yalnızca fon maliyetlerinin tek bir payı kadar yatırım yapmanızı gerektirir ki bu genellikle minimumdur. Bu, nispeten küçük portföylere sahip yatırımcılar için kapalı uçlu fonları çok uygun hale getirir.

İkisi Yatırım Fonu da Harika Çünkü

Bazı yatırımcılar, iki tür yatırım fonunun bir karışımına sahiptir. Bu yatırımcılar genellikle nispeten büyük yatırım portföylerine sahiptir ve bu bahisleri daha güvenli açık uçlu fonlarla korurken, kapalı uçlu fonların potansiyel olarak piyasayı aşan getirilerine erişmek isterler.

Aşağıdaki durumlarda iki türün bir karışımını düşünebilirsiniz:

Riske Karşı Hafif Bir Toleransınız Var. Daha yüksek volatiliteye sahip kapalı uçlu fonların sunduğu artan karlılığı elde etmek istiyorsanız, ancak portföyünüz genelinde bu yüksek düzeyde risk almaya istekli değilseniz, hem kapalı hem de açık uçlu fonların bir karışımı size denge sağlar.

Nispeten Büyük Bir Yatırım Portföyünüz Var. Portföyünüzdeki kapalı uçlu ve açık uçlu fonları karıştırmak için bunu yapmak için yeterli sermayeye sahip olmanız gerekir. Genel olarak, ikisi arasında uygun şekilde çeşitlendirmek için en az 10.000 TL’lik bir portföye ihtiyacınız olacak.

Biraz Likidite İstiyorsunuz. Diyelim ki bazı durumlarda paranıza hızlı bir şekilde erişmeniz gerekebilir, ancak büyük olasılıkla hepsine aynı anda erişmeniz gerekmeyecek. Bu durumda, açık uçlu fırsatlar portföyünüzün en likit kısmını oluştururken, portföyünüzün geri kalanı daha yüksek kazanç potansiyeline sahip kapalı uçlu varlıklara yatırılabilir.

Son Söz

Anlattığımız kadarıyla, yatırım portföyünüz için açık uçlu yatırım fonu ve kapalı uçlu yatırım fonu veya ikisinin karışımının en iyisi olup olmadığına karar vermek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmalısınız. Şimdi harekete geçme zamanı.

Yatırım fonlarının her birinin benzersiz olduğunu ve farklı getiri oranları, gider oranları ve yatırım stratejileri sunduğunu unutmayın. Sonuç olarak, zor kazanılan paranızı yatırmadan önce her yatırım fırsatını araştırarak gerekli özeni göstermeniz önemlidir.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu