PTT Personel Alımı Başvuru Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT‘nin 2020 yılında 55 bin personel alımı yapacağı duyuruldu. İstihdamla ilgili en çok merak edilen konuların başında PTT personel alımı şartlarının neler olduğu ve başvurunun nasıl yapılacağı geliyor.

Kurum halen başvuru tarihiyle ilgili bir açıklama yapmasa da sınav tarihinden en az bir ay önce vatandaşlara duyurulacağını, Resmi Gazete de yayınlanan sözleşmeli personeli ilgilendiren yönetmelikte belirtilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre yenilenen PTT personel alımı şartları ve başvuru süreciyle ilgili tüm bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2020 PTT personel alımının kesinleşmesinin ardından başvuru tarihinden bir ay önce PTT’nin resmi internet sayfasından duyuru yapacağından bahsetmiştik. Sürecin başlamasını takiben vatandaşlara en az on günlük başvuru süresi tanınacaktır. İnternet ortamından başvuruların tamamlanmasıyla birlikte pozisyonlar için gerekli şartları taşıyan adaylara yazılı sınava katılma hakkı tanınacaktır.

En yüksek puanı alandan itibaren başarılı olan adaylar sırasıyla ilan edilerek; mülakat/uygulamalı sınav ve psikometrik değerlendirme ile mesleğe uygunlukları test edilmeye çalışılacaktır. PTT personel alımı başvurusu sırasında kişisel bilgilerin doğru olması şarttır. Sınav sonrası incelemeye tabii tutulan adaylarla ilgili aykırı beyanlarının olduğu tespit edilmesi halinde sınav geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

PTT Personel Alımı Başvuru Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Yazılı sınava katılanlar arasından ilgili pozisyon için ihtiyaç duyulan personel sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılır. Mülakat sınavı çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecektir. Buna göre;

 • Adayın Sınav Kurulu tarafından belirlenen konular hakkında bilgi düzeyi,
 • Genel yetenek ve genel kültür becerisi,
 • Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
 • Kendini ifade edebilme ve muhakeme gücü,
 • Tepki ve davranışlarının mesleğe uygunluğu,
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurabilmesi ölçülecektir.

PTT personel alımı başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Mülakata çağrılacak adaylar pozisyon türüne göre KPSS puanı göz önünde bulundurularak da belirlenebilecektir. Bu tamamen kurumun ihtiyaç duyduğu alana göre farklılık gösterecektir.

Başvuru sonucu olumlu değerlendirilen adaylar, sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde atamanın gerçekleştiği birimin insan kaynaklarına gerekli belgelerle müracaat etmelidir. Ataması yapılan adayın yazışma adresine tebliğ mektubu gönderilecektir. Onayın tebliğ edilmesinden itibaren on beş gün içerisinde personelin işe başlaması istenir. Bu süreçte mazereti olmadan göreve başlanmaması halinde atama iptal edilecektir.

PTT Personel Ataması Yapılan Adaylardan İstenecek Belgeler

Ataması yapılan adayların belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle müracaatını yapması zorunludur. Aksi halde adayın onayı iptal edilecek ve varsa yedek adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu belgeler şunlardır:

 • Adayın nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploması
 • Adli sicil belgesi
 • Mal bildirim beyannamesi
 • İş isteme beyannamesi
 • Sağlık kurulu raporu
 • Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması formu
 • Mecburi hizmet yükümlülüğü olmadığına dair belge
 • Gerek görülmesi halinde ek belgeler

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT personel alımı başvurusu yapan adaylarda aranacak şartlar şöyledir:

 • Türk vatandaşı olması (PTT’nin yurtdışındaki işyerlerine olan ihtiyaç harici)
 • 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması (alım yılının Ocak ayının birinci gününden itibaren), deneyimli personellerde ise 41 yaşını doldurmaması
 • Kamuda çalışmaya engel bir durumu olmaması
 • Kasten işlenen bir suçu bulunup altı ay ve üzerinde hapis cezası almamış olması (affa uğramış suç olması halinde devletin güvenliği, Anayasal düzen ve işleyişi, rüşvet, zimmet, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, kaçakçılık, cinsel saldırı, uyuşturucu imal ve ticareti, tefecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkum bulunmaması)
 • Uyuşturucu bağımlısı olmaması (tedavisi tamamlanan ve belgeleyebilenler hariç)
 • Askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olması
 • Yönetim Kurulu’nca belirlenecek öğrenim şartını yerine getirmesi istenecektir.

PTT Personel Çalışma Saatleri

Sözleşmeli personeller için haftalık çalışma süresi kırk saat olarak belirlenmiştir. Günlük sekiz saat çalışmayı gerektiren hizmetlerde haftada minimum bir gün istirahat hakkı verilecektir. Tatil günleri ve standart çalışma saatleri dışında görev yapılması halinde ise mesai ücreti yansıtılacak veya her sekiz saatlik çalışmaya bir gün izin sağlanacaktır.

Benzer İçerikler

6 Başvuru

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu