Menkul Kıymetler Nedir? Yatırım Yapabileceğiniz Türleri Nelerdir?

Menkul kıymetler, yatırım yapmaya başladığınızda anlamanız gereken en önemli varlıklardan biridir. Yapabileceğiniz hemen hemen her yatırım menkul kıymetler içerir, bu nedenle farklı menkul kıymet türleri ve bunların portföyünüze nasıl uyduğunu bilmek, yatırım hedeflerinize uyan bir portföy tasarlamanıza yardımcı olabilir.

Menkul Kıymetler Nedir?

Menkul kıymetler, yatırımcıların kolayca alıp satabilecekleri bir finansal araçtır. Kesin tanım yaşadığınız yere göre değişir, ancak Türkiye’de ticarete konu olan her türlü finansal varlığı ifade eder.

Menkul kıymetler, sertifika gibi fiziksel bir öğe ile temsil edilebilir. Menkul kıymetler, mülkiyetlerinin fiziksel bir temsili olmaksızın tamamen elektronik olabilir. Bir menkul kıymetin sahibi, ister fiziksel ister dijital olsun, bu sahipliğe dayalı olarak belirli haklara sahip olur. Örneğin, bir tahvilin sahibi, o tahvilin ihraççısından faiz ödemeleri alma hakkına sahiptir.

Menkul Kıymet Türleri Nelerdir?

Portföyünüzde her biri benzersiz özelliklere ve farklı bir role sahip birçok farklı menkul kıymet türü vardır.

Hisse Senedi

Hisse senedi, bir şirketin sahipliğini temsil eden bir menkul kıymettir.

Bir işletme para toplamak istediğinde örneğin, işi büyütmek için yatırım yapmak gibi, yatırımcılara hisse senedi ihraç edebilir. Yatırımcılar işletmeye para verir ve karşılığında şirkette bir mülkiyet payı alırlar.

Bir şirkette bulunan hisse sayısı, her bir hissenin ne kadar sahiplik sağladığını belirler. Örneğin, 100 hissesi olan bir şirkette bir hisseye sahip olan biri, şirketin %1’ine sahiptir. Bu işletmenin 100.000 hissesi varsa, tek bir hisse işin sadece %0,001’inin sahipliğini temsil eder.

Yatırımcılar borsa aracılığıyla halka açık şirketlerdeki hisseleri kolayca alıp satabilirler. Hisse senetlerinin değeri düzenli olarak değişir ve yatırımcıların bunları satın almasına ve bir zarar veya kar için satmasına izin verir. Hisse senedine sahip olmak, aynı zamanda, şirket bunları ödemeyi seçerse, hissedarlara şirketin kazançlarından temettü şeklinde bir pay alma ve şirketin vermesi gereken belirli kararlarda oy kullanma hakkı verir.

Tahviller

Tahvil, bir yatırımcının bir şirkete, kuruluşa veya hükümete verdiği krediyi temsil eden bir tür borç güvenliğidir.

Bir işletme veya başka bir grup para toplamak istediğinde ancak mülkiyeti başkasına vermek istemediğinde, bunun yerine borç para alabilir. Bireyler genellikle bir bankadan borç alır, ancak şirketler ve daha büyük kuruluşlar genellikle tahvil ihraç ederek borç alırlar.

Bir kuruluşun borç para alması gerektiğinde, bir faiz oranı ve borç almak istediği miktarı seçer. Daha sonra, borç almak istediği parayı alacak kadar tahvil satana kadar yatırımcılara tahvil satmayı teklif eder.

Örneğin, bir şirket %5 faiz oranıyla 10 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etmeye karar verebilir. 10 milyon dolara ulaşana kadar, genellikle minimum satın alma şartıyla, değişen miktarlarda tahvil satacak. Ardından, şirket tahvillerin satışını durdurur.

Çoğu tahvilde, ihraç eden kuruluş tahvilin sahibine düzenli faiz ödemeleri yapacaktır. Ödemeler, faiz oranına ve satın alınan tahvilin değerine göre yapılır. %5 faiz oranıyla 1.000 dolarlık bir tahvil için ihraççı, yılda iki kez 25 dolarlık ödeme yapabilir.

Tahviller ayrıca bir vade tarihi ile gelir. Vade tarihi geldiğinde, tahvil ihraççısı topladığı parayı tahvil sahiplerine iade eder ve faiz ödemeyi durdurur. Örneğin, vadesi geldiğinde, 1.000 dolar tutarındaki tahvilin sahibi, 25 dolar tutarında bir nihai faiz ödemesi ve tahvili satın almak için başlangıçta ödediği 1.000 dolar tutarında bir ödeme alabilir.

Faiz ödemeleri ve iade edilen anapara, orijinal alıcıya değil, ödeme tarihinde bono sahibi olan kişiye gider. Bu, tahvil sahibi kişilerin bunları faiz ödemesi almak isteyen diğer yatırımcılara satabileceği anlamına gelir. Bir tahvilin değeri, vadesine ne kadar süre kaldığına, tahvilin faiz oranına, mevcut faiz oranı piyasasına ve tahvilin anapara değerine bağlı olacaktır.

Para Piyasası Menkul Kıymetler

Para piyasası menkul kıymetleri inanılmaz derecede kısa vadeli borç senetleridir. Bu tür menkul kıymetler tahvillere benzer, ancak vadeleri genellikle yıllar yerine haftalarla ölçülür. Kısa vadeleri ve güvenlikleri nedeniyle, yatırımcılar genellikle para piyasası menkul kıymetlerini ve para piyasası fonlarına yapılan yatırımları nakde eşdeğer görürler.

Yatırım Fonları ve ETF’ler

Yatırım fonları ve borsada işlem gören fonlar (ETF’ler), diğer menkul kıymetleri satın alan ve elinde tutan menkul kıymetlerdir. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini kolaylaştırır ve yatırımcılara uygulamalı yönetim sunar.

Örneğin, bir yatırım fonu birçok farklı şirkette hisse satın alabilir. Yatırımcılar, bu yatırım fonunda hisse satın alabilirler, bu da onlara fonun sahip olduğu farklı hisselerde bir mülkiyet hissesi verir. Yatırımcı, tek bir menkul kıymette (yatırım fonu) hisse satın alarak, aynı anda birçok menkul kıymete maruz kalır.

Yatırım fonları ve ETF’ler arasındaki temel fark, yatırımcıların bunları nasıl alıp sattığıdır. Yatırımcılar, yatırım fonları ile işlem gününün sonunda belirlenen emirler verirler. Bu, yatırım fonlarını uzun vadeli, pasif yatırımlar için en iyi hale getirir. ETF’ler açık piyasada işlem görür, böylece yatırımcılar piyasa açık olduğunda bunları diğer yatırımcılardan alabilir veya diğer yatırımcılara satabilir. Bu, ETF’lerin aktif bir ticaret stratejisinin parçası olarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Her biri kendi yatırım stratejisine sahip birçok farklı yatırım fonu ve ETF türü vardır. Bazı yatırım fonları, belirli bir hisse senedi endeksini izlemeyi amaçlar. Diğerleri, piyasayı yenmeye çalışmak için aktif olarak menkul kıymet ticareti yapar. Bazı fonlar, hisse senetleri ve tahvillerin bir karışımını tutar.

Yatırım fonları ve ETF’ler yatırım yapmakta özgür değildir. Yatırımcıların her yıl ödediği gider oranları adı verilen ücret ödemesi vardır. Örneğin, gider oranı %0,25 olan bir fon, her yıl yatırımcının varlıklarının %0,25’ini tahsil eder. Ücretler, fon sağlayıcısına ve fon stratejisine göre değişir.

İmtiyazlı Hisse

İmtiyazlı hisse senetleri veya imtiyazlı hisse, bir şirkette adi hisse senetlerinden farklı özelliklere sahip özel bir hisse türüdür.

Adi hisse senedi ile karşılaştırıldığında, imtiyazlı hisse senetlerinin bazı avantajları vardır:

  • Adi hisse senedine göre temettü önceliği var
  • Bir şirket tasfiye edilirse adi hisse senetlerinden önce tazminat alırsınız
  • Adi hisse senedine dönüştürülebilir
  • Oy hakkı yok

Türevler

Türev araçlar, değerlerini kendilerine özgü herhangi bir değerden ziyade diğer menkul kıymetlerden alan menkul kıymetlerdir.

En yaygın türev türlerinden biri, hamiline belirli bir şirketteki hisse senetlerini belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkını veren bir seçenektir. Türevler, genellikle yeni başlayanlar için uygun olmadığından daha karmaşık finansal enstrümanlardır çünkü kafa karıştırıcı olabilir ve yüksek risk getirebilirler.

Menkul Kıymetlerle Portföyünüzü Nasıl Çeşitlendirirsiniz?

Çoğu yatırımcı, yatırım portföylerinin çoğunu oluşturmak için menkul kıymetler kullanır. Bazı insanlar hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetler yerine yalnızca gayrimenkul gibi varlıklara yatırım yapmayı tercih edebilirken, menkul kıymetler oldukça popülerdir çünkü insanların çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmasını kolaylaştırır.

Seçtiğiniz yatırım karışımına varlık tahsisi denir. Her menkul kıymet türü, bir yatırım portföyüne farklı şekillerde uyar.

Hisse Senetlerinin Rolü

hisse senetlerinin rolu
hisse senetlerinin rolü

Örneğin, hisse senetleri genellikle yüksek oynaklık ve biraz risk sunar, ancak tahviller gibi sabit getirili menkul kıymetlerden daha yüksek ödüller sunar. Uzun vadeli yatırım planları olan ve bazı dalgalanmaların üstesinden gelmek için risk toleransı olan kişiler hisse senetlerine yatırım yapmak isteyebilir.

Hisse senetleri içinde, yatırımcılar genellikle büyük sermayeli (büyük, tanınmış şirketler) ve küçük sermayeli (daha küçük, daha yeni işletmeler) bir karışımına sahiptir. Tipik olarak, daha büyük şirketler daha istikrarlıdır ancak daha düşük getiri sunar. Küçük şirketler riskli olabilir ancak daha büyük ödüller sunar.

Büyük sermayeler genellikle hissedarlara düzenli ödemeler olan temettüleri öder. Bu, portföylerinden gelir elde etmek isteyen ancak tahvil gibi çok daha güvenli ancak daha az kazançlı yatırımlara geçmek istemeyen insanlar için onları popüler kılar.

Tahvillerin Rolü

Buna karşılık tahviller, portföylerindeki oynaklığı azaltmak isteyenler için iyidir. Bir emekli, portföyünün değerini büyütmek yerine korumak isteyen biri tahvil kullanabilir.

Tahviller, esas olarak faiz oranlarındaki değişikliklerle birlikte değerleri değişen hisse senetlerinden çok daha az oynaklık yaşar. Oranlar yükselirse tahvil değerleri düşer. Oranlar düşerse tahvil değerleri yükselir.

Bireysel tahvillere sahipseniz ve bunları satmazsanız, yalnızca ihraççı temerrüde düşerse ve ödeme yapmayı bırakırsa tahvillerden değer kaybedebilirsiniz. Bu, vadeye kadar elinizde tutabileceğinizi varsayarsak, tahvillerin öngörülebilir bir getiri sağlayabileceği anlamına gelir.

Tahviller ayrıca genellikle yılda iki kez olmak üzere düzenli faiz ödemeleri yapar ve bu da onları gelir odaklı yatırımcılar için çok popüler hale getirir.

Yatırım Fonlarının Rolü

Çok sayıda günlük yatırımcı, bireysel hisse senedi ve tahvil satın almak yerine yatırım fonlarına ve ETF’lere yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu fonlar düzinelerce veya yüzlerce farklı hisse senedi ve tahvil bulundurur ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini kolaylaştırır. Ayrıca, farklı yatırım stratejilerini takip eden birçok farklı fon vardır, bu da neredeyse herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir yatırım fonu bulabileceği anlamına gelir.

En popüler yatırım fonu türlerinden biri, hedef tarih fonudur. Bu fonlar, zaman geçtikçe ve hedeflenen tarihe yaklaştıkça hisse senedi varlıklarını azaltmakta ve tahvil varlıklarını artırmaktadır. Bu, yatırımcılarını paraya ihtiyaç duymaya yaklaştıkça portföylerindeki riski ve oynaklığı azaltmaları için kolay bir yol haline getiriyor.

Örneğin, 2062’de emekli olmak isteyen biri parasını hedef tarih 2060 veya 2065 fonuna yatırabilir. 2020’de fon, 90/10 veya 80/20 oranında hisse senedi ve tahvile sahip olabilir. 2060 yılına kadar fon, portföyünün hisse senetleri ve tahviller arasında 40/60 oranında bölünmesi için hisse senetlerini azaltacak ve tahvil varlıklarını artıracak.

Türevlerin Rolü

Türevler, portföylerinin riskinden korunmak için seçenekler kullanmak veya daha büyük kazançlar elde etmek için sermayelerinden yararlanmak gibi daha karmaşık stratejiler kullanmak isteyen ileri düzey yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Örneğin, bir tüccar bir hisse senedini açığa almak için opsiyonları kullanabilir. Bir hisse senedini kısaltmak, ona karşı bahis oynamak gibidir, yani hisse fiyatı düşerse tüccar kar elde eder. Öte yandan, hisse fiyatı yükselirse, tüccar para kaybeder.

Bunlar en iyi, ne yaptıklarını bilen gelişmiş yatırımcılar tarafından kullanılır. Türevler, en riskli hisse senetlerinden bile daha değişken olabilir ve çok para kaybetmeyi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, doğru kullanılırlarsa, bir portföyden gelir elde etmenin veya riski azaltmak için bir riskten korunmanın güvenli bir yolu olabilirler.

Son Söz

Bir menkul kıymet, bir yatırım portföyünün temel yapı taşıdır. Hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları gibi insanların yatırım yaptığı varlıkların çoğu menkul kıymetlerdir. Her bir menkul kıymet türü farklı özelliklere sahiptir ve bir yatırımcının portföyünde farklı bir rol oynar.

Birçok yatırımcı, yatırım fonlarına veya ETF’lere yatırım yaparak başarılı olur ve bu da onlara aynı anda çeşitli menkul kıymetlere maruz kalmalarını sağlar. Daha fazla uygulamalı bir yatırım deneyimi istiyorsanız, bir robo-danışman veya finansal danışman ile çalışmak, yatırım yapmak için en iyi menkul kıymetleri seçmenize yardımcı olabilir.

Benzer İçerikler

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu