Başarılı İş Kurma Sürecinin Aşamaları

Girişimcilik, kazanç elde etmek amacıyla toplumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri, onlara sunacak işi kurma sürecidir. Bunun temelinde ise kendi işini kurmak vardır. Başka insanlara bağlı olarak çalışmak yerine kendi işini planlamak ve yönetmek amaçlanır. Günümüzde girişimciler için yapılan teşvikler, destekler ve eğitim programları ile kendi işini kuran kişi sayısı artmaktadır.

İş kurma süreci çaba ve uğraşı isteyen zorlu bir süreçtir. Doğru şekilde uygulanması gereken aşamalar barındırmaktadır. Akla gelen veya bir yerde okuyarak karar verilen iş fikrini uygulayabilmek için bu aşamaları uygulamak gereklidir. İş fikrini doğru bir iş planına dönüştürmek, finansman sağlamak, araştırmalar yapmak ve daha en başından bu süreçler için gerekli olan motivasyonu sağlayabilmek önemlidir. Girişimciler için iş fikirlerini sağlam temellere oturtarak, başarılı bir iş kurma serüvenine yardımcı olacak aşamaları detaylı olarak inceleyelim.

İlk Adım Motivasyon

İş kurma sürecinin en başında motivasyon gelmektedir. Güçlü bir motivasyona sahip olmadan karşılaşılacak zorluklarla başa çıkmak kolay değildir. Hatta motivasyonun iş kurma sürecinde finansmandan bile daha önemli olduğu söylenir. Çünkü elinde kaynak olan bir girişimci yeterli motivasyona sahip olamadığı zaman bilgi eksikliği, bürokrasi işlemleri, masraflar ve benzeri konularda sorunlarla karşılaştığında pes edebilir. Bu sorunlarla yüzleşildiğinde kararlılığı kaybetmemenin en önemli yolu motivasyon sağlamaktır.

Bu aşamada girişimciye motivasyon sağlayan kaynaklar mevcuttur. Kendi işinin patronu olmak ve başkalarından emir alarak çalışmaktan kurtulmak, başka işlerde çalışarak kazandığı maaştan çok daha fazlasını kazanma isteği, kendi geleceğini kendi çabasıyla belirleme isteği, iş kurarak manevi tatmin sağlama ve bağımsız olarak esnek çalışma şeklini benimseme gibi konular girişimciye motivasyon sağlamaktadır.

İş Fikri Bulmak

İş kurma motivasyonunu sağlam temeller üzerine oturttuktan sonra önemli olan diğer adım başarılı olma ihtimali yüksek bir iş fikri belirlemektir. İş fikri belirlenirken girişimcilerin yararlandığı kaynaklar vardır. Bunun için öncelikli olarak, geçmişte yaşanılan iş deneyimleri ve bunlara uygun beceri, yetenek ve uzmanlıklardan faydalanılmalıdır. Sahip olunan bilgiler de iş fikri bulma konusunda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda iş fikri araştırması yapılırken iş piyasasındaki fırsatlar iyi değerlendirilmelidir.

Fırsatları önceden fark ederek yakalayabilmek başarılı bir girişimci de bulunması gereken özelliklerdendir. Bu tarz fırsatlar doğru değerlendirildiğinde, girişimcilere yeni bir hizmet oluşturma ya da yeni ürünler üretme şansı yaratan unsurlardır. Bu nedenle piyasalardaki değişimleri sürekli olarak gözlemlemek ve araştırmalar yapmak başarılı bir iş fikri bulabilmek için önemlidir.

Program Oluşturmak

Başarıya ulaşabilmek için planlı ve programlı çalışmak şarttır. İş fikri bulmaktan işin kurulmasına ve ilk müşteriye ulaşana kadar yürütülen süreç birbirine bağlı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaları yönetirken de en başından sonuna kadar planlanmış, detaylı ve eksiksiz bir çalışma planına bağlı kalmak önemlidir.

Ön hazırlık çalışmalarının yapılarak yeterli seviyede planlanan bir program oluşturmak, başarılı bir iş kurabilmek için gereklidir. Bu süreçte elde bulunan kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir. Ayrıca zamanı doğru yönetmek ve iş kurma sürecini hızlı geliştirmek için çalışma programı şarttır.

Değerlendirme Yapmak

İş kurma süreci devam ederken oluşturulan programa göre ön değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme sayesinde iş fikrinin başarılı olma ihtimali ve gelir potansiyeli araştırılır. Değerlendirme sırasında işi kurmak için neler yapılması gerektiği de incelenmelidir. Başarıya ulaşmak için kullanılacak yolların doğruluğu değerlendirilmelidir. Bu aşamada acele etmeden, geniş kapsamlı değerlendirmeler ve araştırmalar yapmak daha sonra atılacak yanlış adımların önceden fark edilerek engellenmesine yardımcı olur.

Genel ön değerlendirme çalışması ile birlikte, karar verilen iş fikrinin kendi özelliklerinin, genel piyasanın özellikleri ile karşılaştırması da yapılır. Bu çalışma, fikrin genel özelliklere uyumlu olarak uygulanabilmesi için girişimciye destek olur. Farklı iş fikirlerinin bulunması halinde ön değerlendirme uygulanarak zaman kaybının önüne geçmek mümkündür.

Uygulanabilirlik Araştırması Yapmak

İş kurma sürecinde başarılı olmak için iş fikrinin potansiyelini doğru saptamak önemlidir. Bunu tespit ederken iş fikrinin uygulanabilir olması gerekir. Uygulanabilir olmayan bir iş fikri değerlendirmeye alındığında, başarısız sonuca ulaşana kadar geçen zaman kaybedilmiş olacaktır. Uygulanabilirliği araştırırken iş fikri, piyasa ve girişimcinin kendi özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu konular detaylıca araştırılmalı ve karşılaştırılmalıdır.

Girişimci için, iş kurma sürecinin bu aşamasında uygulanabilirlik araştırması yaparken değerlendireceği faktörler vardır. İş fikri; sektör, zaman, yer, ortaklar, müşteriler hatta kullanılacak makineler gibi faktörler ile beraber değerlendirilerek sınanmalıdır. Bu sayede uygulanabilirliğine karar verilen fikirler uygulamaya dönüştürülebilir. Belirtilen değerlendirmelerin yapılması başarısızlığı önlemek açısından oldukça önemli bir aşamadır.

İş Planı Hazırlamak

Uygulanabilirlik araştırmasından sonra varılan sonuç, kurulacak olan iş ile ilgili en doğru modeli ortaya çıkaracaktır. Bu aşamada girişimci, farklı kuruluş ve işletme seçeneklerini değerlendirerek kendi amaç ve özelliklerine uygun iş planını hazırlamalıdır. Uygulanabilirlik raporu bu süreçte en büyük yardımcı olacaktır.

Uygulanabilir olduğu kesinleşen iş fikrini hayata geçirebilmek için iş planı gereklidir. İş kurma aşamasına geçmeden önce yapılması gereken pek çok aktivite daha önceden belirlenmiş özelliklere göre planlanmalıdır. Bu plana göre de uygulanmalıdır. İş planı hazırlamanın amacı girişimcinin hedefleri için nelerin, nasıl ve ne zaman yapılacağını belirlemektir.

Son Adım İş Kurma Aşaması

Bu aşama hazırlanan iş planı adımlarına göre işin fiziki olarak kurulduğu son aşamadır. Girişimcilerin iş yeri belirleme, yasal işlemleri gerçekleştirme, işe alma, gerekli ekipmanları ve eşyaları temin etme aşamasıdır. Kısaca, kağıt üzerinde planlanan her bir adımın uygulanmasıdır. İş yeri donanımları kurulur, işletme faaliyetleri başlatılır.

Girişimciler ilk aşamalarda yaptığı hazırlık ve planlamalar ile birlikte genel çalışma programları oluştururken, bu son aşamada daha detaylı bir plana sahip olurlar. Bunun nedeni, işi kurma aşamasına gelene kadar yapılacak her bir aktivitenin ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve kararlaştırılmış olmasıdır. Elde edilen sonuçlar iş kurma sürecinin en son aşamasında kolaylık sağlayarak girişimciyi başarıya ulaştırır. Tüm bu süreçleri gerekli önemi göstererek, eksiksiz takip etmek bu nedenle önemlidir.

Benzer İçerikler

1 Başvuru

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu