2019 KOSGEB Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

KOSGEB başvurusu için talep edilen belgeler 2019 yılında açıklanan düzenlemelere göre KOSGEB hibe ve kredilerinden yararlanmak isteyen girişimciler tarafından tamamlanması gereken evraklardır. Bu noktada KOSGEB, özellikle 1 Ocak 2019 tarihinde başlatılan “Yeni Girişimcilik Desteği” ile teknolojik alanlarda da finansal desteklere ihtiyaç duyan işletmelere gerekli ekonomik yardımları sağlamaya devam ediyor. Rehber niteliğindeki bu yazımızda KOSGEB hakkında merak edilen bütün soruların cevaplarını ve KOSGEB’ten finansal destek almak ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz.

KOSGEB Gerekli Belgeler

KOSGEB desteklerinden yaralanmak için gerekli belgeler başvuru yapılan KOSGEB destek kategorisine göre değişiklik göstermektedir. KOSGEB’in girişimcilere ve küçük işletme sahiplerine sunduğu finansal destekler için başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu başvuru sırasında da vatandaşlardan talep edilen birtakım belgeler vardır. Bu belgeler hakkında tüm detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. Ancak öncelikle KOSGEB ile ilgili genel bilgilere ve KOSGEB başvurusu için neler yapılması gerektiğine değinmek gerekir.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB’in açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak 12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile faaliyete başlamıştır. KOSGEB, ekonomiyi geliştirmek ve istihdam yaratılmasını desteklemek adına birçok küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi ve hibe desteği sağlamaktadır. Ancak söz konusu işletmeler bu tür kredi ve hibe desteklerinden faydalanabilmek için belirlenen başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

KOSGEB’in yeni kurulan işletmelere ve girişimcilere tanımış olduğu 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği için belirlenen başvuru şartlarının yerine getirilmesinin ardından yetkili kişiler tarafından incelemeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla başvuru sırasında talep edilen şartları yerine getiren işletme sahipleri kredi almaya hak kazanmış sayılmamaktadır.

KOSGEB Başvuru Şartları

KOSGEB’in belirlediği başvuru koşulları kredi ve hibe desteklerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken ilk adımdır. Söz konusu başvuru şartları şu şekilde açıklanmıştır:

1.Kredi ya da hibe desteği başvurusunda bulunacak olan işletmenin, belirlenen KOBİ statüsünde olması gerekmektedir. KOBİ’nin açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir. Buna göre bünyesinde çalışan eleman sayısı 250 ve daha az olan bütün işletmeler KOBİ olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla KOSGEB’in finansal desteklerinden yararlanmak için büyük işletme olmamanız gerekmektedir. Bunun yanında başvurudan bir önceki yıl içerisinde net satış hasılatınız ve mali bilanço toplamınız 40 milyon TL’yi aşmamalıdır.

2.Yazımızın başında belirttiğimiz gibi birçok farklı sektörde destek sağlayan KOSGEB’in hizmet sağladığı iş alanlarından birinde yer almanız gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan işletme söz konusu alanlar içinde faaliyet gösteren bir işletme değilse KOSGEB’in kredi ve hibe desteklerinden yararlanması mümkün olmamaktadır.

3.KOSGEB’in işletmelere özel sağladığı veri tabanına kaydınızın olması gerekmektedir. Finansal kredi ve hibe desteği almak isteyen işletme sahipleri hem kendileri hem de işletmeleri hakkındaki bilgileri söz konusu kayıt sistemine kaydetmeleri şarttır.

KOSGEB Başvuru Tarihleri

KOSGEB destekleri için başvuru tarihleri, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Söz konusu tarihler arasında başvuru akabinde Girişimcilik Eğitimi Kursları’na katılma zorunluluğu olduğundan kurs tarihleri hakkında da detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KOSGEB Başvuru İçin Gerekli Evraklar 2019

KOSGEB’e başvuranlardan talep edilen belgeler 2019 yılında da geçtiğimiz yıllardaki evraklarla benzerlik göstermektedir. Küçük ve orta büyüklükteki tüm işletme sahipleri, yazımızın başında belirttiğimiz başvuru şartlarını sağladığı takdirde başvuru için gereken evrakları hazırlamaya başlayabilirler. Bu noktada KOSGEB başvuruları için gerekli evraklar şu şekilde açıklanmıştır:

 • KOBİ Beyannamesi
 • KOSGEB’e başvuru formunun işletme tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş çıktısı
 • KOSGEB’in destek programlarına başvurulduğunu gösteren başvuru formu
 • Başvuruda bulunan KOBİ hakkında bilgilerin yer aldığı dosya

Bu belgelerin tümü, hangi tür destek programı olursa olsun bütün KOSGEB kredi ve hibeleri için geçerli olan evraklardır. Dolayısıyla KOSGEB’e başvuru yapmak isteyen işletmenin sektörü ya da özellikleri fark etmeksizin bu belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Öte yandan KOSGEB il veya ilçe müdürlüğüne yapılan başvuruda bu belgelerden birinin ya da birkaçının eksik çıkması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

KOSGEB Kayıt

KOSGEB’in veri tabanına kayıt yaptırmak, KOSGEB’in kredi ve hibe desteklerinden yararlanabilmek için işletme sahibinden talep edilen en temel başvuru şartıdır. KOSGEB’in işletme veri tabanı, finansal destek görsün ya da görmesin birçok küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait bilgileri barındırmaktadır.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Yaptırma

KOSGEB’in veri tabanına kayıt olmak için öncelikle yanınızda işletmenize dair birtakım bilgileri bulundurmanız işlemin kolaylığı ve çabuk sonlanması açısından önemli olacaktır. Bu sebeple işletmenizin hakkında şu belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

 • Vergi levhası
 • SSK işyeri sicil numarası
 • Esnaf ve Ticaret Sicil Gazetesi
 • Elektronik posta adresi
 • Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Toplam SSK prim günü sayısı bilgisi

Bu belgeleri yanınızda hazır bulundurduktan sonra KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz. KOSGEB veri tabanı kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

KOSGEB resmi internet sitesi ana sayfası üzerinde yer alan “KOSGEB’e İlk Başvuru” bağlantısı ile giriş yaparak yukarıda belirttiğimiz belgelerdeki numara ve bilgileri, sizden istenen sayfalardaki ilgili kutucuklara yazarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

KOSGEB Kursları

KOSGEB’in düzenlediği özel kurslar, KOSGEB’ten kredi ya da hibe hizmeti almak isteyen tüm işletme sahipleri belirlenen tarihlerdeki girişimcilik eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan işletme sahipleri sertifika sahibi olmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi

KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik eğitimi, KOSGEB’e başvuru yapan her işletme sahibinin katılması zorunlu olan kurslardır. Başvurduğunuz KOSGEB il veya ilçe müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde başlatılan girişimcilik eğitiminde işletme sahipleri;

 • Temel girişimcilik eğitimi
 • Sınıf içi eğitim
 • Atölye dersleri

Olmak üzere birtakım derslere tabi tutulmaktadır. Kurs süresi toplam 32 saat olup derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayan kişiler Girişimcilik Eğitimine Katılım Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Kursu Başvuru

KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik kursuna başvuru şartları şunlar olarak belirlenmiştir:

 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Girişim kurslarına daha önce kayıtlı olmamak (önceden kursu alan kişiler bir daha kurstan yararlanamazlar)
 • İş danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak

KOSGEB Girişimcilik Kursu Başvuru Formu

KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik kursuna başvuru formu ile katılım yapılmaktadır. Söz konusu formu 81 ilde faaliyette bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’nden ve KOSGEB il veya ilçe müdürlüklerinden alabilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Kursu Sınav Soruları

KOSGEB girişimcilik kursu öncesi sınav soruları, girişimcilik eğitimi için başvuruda bulunan bütün işletme sahiplerine ve girişimcilere yöneltilen sorulardır. Bunlar;

 • Bir girişimcinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
 • Kendinizin söz konusu özellikleri taşıdığınızı düşünüyor musunuz?
 • KOSGEB desteklerinden faydalanmanız için neden sizi seçelim?

KOSGEB Girişimcilik Kursu Sertifikası Geçerlilik Süresi

KOSGEB’ten alınan girişimcilik kursu sertifikası ne zamana kadar geçerlidir diye merak eden kursiyerler için 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yapılan düzenleme hakkında bilgi verelim. Buna göre 1 Ocak 2019 tarihinden önce alınmış olan Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgeleri 2 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Daha önceden sınırsız bir süreyle geçerli kabul edilen katılım belgeleri yapılan son düzenleme neticesinde 2 yıllık süreyle sınırlandırılmıştır.

KOSGEB Destek Şartları

KOSGEB’in işletmelere sunduğu destek şartları ile ilgili olarak birtakım koşullar ön planda tutulmaktadır. Bunlar;

 • KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen girişimcinin 18 yaşından büyük olması
 • Daha önce hiçbir KOSGEB destek programından faydalanmamış olması
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı.

KOSGEB Hibe

KOSGEB desteklerinden biri olan hibe imkânları, yeni bir iş kuran girişimcilerin yararlandığı destek türüdür. Bilindiği üzere 100 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunan KOSGEB aynı zamanda 50 bin TL’ye kadar da karşılıksız finansal destek sunmaktadır.

Benzer İçerikler

2 Başvuru

 1. Gaziantep şahinbey de oturuyorum ev hanımıyım bakmakla hükümlü olduğum özürlü bir oğlum var ailemle kalıyorum evde ek işe ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim hiçbir gelirim yok tşk ederim

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu