Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik, maddi kar elde edebilmek için çeşitli riskler alarak iş kurmaktır. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için öncelikle iyi bir iş fikrine sahip olmak gerekir. İş fikrinin türü ve kapsadığı alan genellikle yazımızın konusu da olan girişimcilik türlerini belirlemektedir. Uygulanabilir bir iş fikri üzerinde çalışıldıktan sonra risk faktörleri değerlendirilerek gereken yatırım yapılır. Girişimin yapılacağı alan bir problemin çözümüne denk gelecek şekilde seçilmelidir. Çünkü birey ve toplum ihtiyacını giderecek bir girişim büyük oranda başarılı olmaktadır.

Girişimcilik bu yönleriyle kişiler için olduğu kadar toplum için de önemli olmaktadır. Bir ülkedeki başarılı girişimlerin sayısı o ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi üzerinde etkilidir. Başarılı girişimlerin varlığı iş alanı yaratarak istihdam oluşturulmasına katkı sağlar. Yeni ürün, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesine öncü olarak sürekli bir değişim ve inovasyon yaratır. Böylece yaşam standartlarını yükselterek toplumun gelişiminde doğrudan rol oynar.

Girişimcilik türleri geniş bir alanı içine alır. Ev, okul, iş yeri, toplumsal alanlar, sosyal alanlar ve daha pek çok alanda girişimcilik faaliyetleri yer almaktadır. Bu alanların çeşitliliği farklı iş fikirlerini meydana getirirken girişimcilik türlerinin de çeşitlenmesini sağlamaktadır. Her bir girişimcilik türü kendine ait nitelikleri yaratır.

İç Girişimcilik

İç girişimcilik, büyük işletmelerin kendi içlerinde yeni fikirler üreterek, çeşitli riskler alınması ile birlikte bu fikirlerin karlı ve yeni bir girişime dönüştürülmesi sürecidir. Böylece karlılığı arttırmak isteyen işletmeler kendi alanlarında yeni pazar olanaklarını değerlendirir. İç girişimcilik ile elde edilen gelir, süreci yürüten işletmenin kendisine aittir. Şirketlerin kendi piyasasındaki eksiklikleri ve ihtiyaçları yeni ürün ve hizmetlerle karşılaması amaçlanır. Böylece yeni pazarlarda kullanılan yeni teknolojiler ile kendine yer edinmesi sağlanır.

İç girişimcilikte başarılı olmak için her geçen gün kendini yenileyebilen ve her zaman gelişime açık olan şirket politikalarının benimsenmesi gerekir. Çünkü her girişimcilik faaliyeti kendi içerisinde risk barındırır. Bu riski en aza indirebilmek için de şartlara uyum sağlamak önemlidir. Sağlanan faydalar ile elde edilen verim en yüksek seviyeye çıkartılabilir. İç girişimcilik, hali hazırda kurulmuş olan bir işin süreklilik ile sağlam bir şekilde geliştirilebilmesini sağlayan önemli bir etkendir. Bu nedenle her zaman yeni gelişmeler takip edilerek oluşan fırsatlara yönelik yeni fikirler desteklenmelidir.

Ticari Girişimcilik

Özel sektör sermayelerinin kar amaçlı ürün ve hizmet üretimi için gereken faktörleri bir araya getirerek gerçekleştirdiği girişimcilik türüdür. Ticaret faaliyeti olarak gerçekleştirilen her yeni uygulama bu girişimcilik türüne aittir. Temelde ise her zaman kar elde etme amacı vardır. Bir kafe açmak, mağaza kurmak gibi pek çok ticari faaliyet bu türe dahildir.
Girişimcilik türlerinin en yaygın olanı ticari girişimcilik olarak kabul edilir. Bireysel girişimcilerin yaptığı girişimler buna neden olmaktadır. Çünkü bu girişimlerin büyük çoğunluğu ticaridir ve kar etme amacı taşır. Piyasada buna uygun olarak görülen fırsatlar değerlendirilerek yatırım yapılır. Girişimin başarısını belirleyen en önemli nokta ise bu değerlendirmenin doğru yapılabilmesidir. Yanlış değerlendirmeler sonucunda kısa soluklu olan pek çok ticari girişim vardır.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik birey ve toplum gelişimini ön planda tutan ve bu doğrultudaki ihtiyaçları karşılayacak fikirler üzerine odaklanan bir türdür. Bu girişimcilik türü ülkenin ve toplumun gelişimi açısından pek çok fayda sağlar. Aynı zamanda toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.

Sosyal girişimcilik, ticari girişimciliğin aksine kar elde etme amacını ilk koşul olarak görmez. Temel amaç toplumsal problemleri azaltmaktır. Örneğin, toplum içerisinde yaşamlarını sürdüren dezavantajlı bireylerin yaşam standartlarını arttıracak hizmetler üretmek sosyal girişimciliktir. Diğer girişimcilik türlerinde olduğu gibi yeni fikirler ile değişim ve gelişim sağlanır. Böylece toplumsal sorunlar çözülerek maksimum fayda sağlamak amaçlanır.

Kamu Girişimciliği

Kamu girişimciliği, kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen girişimcilik türüdür. Girişimci birey ya da özel sektör değildir. Girişimi doğrudan devletin kendisi veya bağlı kurumları yapar. Bu amaçla ürün veya hizmeti de devlet kurumları üretir. Örnek olarak, bir devlet kuruluşunun ürettiği yiyecek ürünlerini satarak elde edilen karı yine devlete bırakması gösterilebilir. Kamu girişimciliği alanında yeni fikirleri destekleyecek ve fikirlerin uygulanmasında yardımcı olacak yatırımların yapılması da bu alanda örnek teşkil etmektedir.

Kamu sektörünü oluşturan ve farklı düzeylerde görev tanımlamaları olan kurumların gerçekleştirdiği girişim uygulamaları yeni süreçlerin ortaya çıkarılmasına da neden olur. Bu süreçler yeni kamu hizmet alanları yaratarak işleyişleri kolaylaştırır. Gereken sermaye ise çoğunlukla kamu bankalarının yaptığı yatırımlar ile sağlanır.

Dijital Girişimcilik

Dünya üzerinde çok hızlı bir gelişme süreci ile büyüyen internet ağları diğer tüm alanlarda olduğu gibi girişimcilik türleri üzerinde de etkili olarak dijital girişimcilik denen bir türü oluşturmuştur. Bu türün faaliyetleri internet ortamında gerçekleştirilmektedir. Dijital girişimcilik alanında e- ticaret uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Alışveriş siteleri ve sanal mağazalar en çok tercih edilen yöntemlerdir.

Girişimcilik uygulamalarının hemen hepsinde olduğu gibi üretilen ürün ve hizmetler potansiyel müşterilere bu kez internet üzerinden sunulur. Temelinde kar elde amacı vardır. Bu alandaki girişimler sürekli bir artış göstermektedir. Durum böyle olunca dijital girişimciliği destekleyen dijital pazarlama yöntemleri de ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin uygulanması ve internetin sağladığı avantajlar ile ulaşılabilen müşteri sayısı oldukça artmaktadır. Geri dönüşlerin izlenmesi kolay olduğundan değişim ve gelişmeler hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Benzer İçerikler

1 Başvuru

  1. Part time stok sayım personeli olarak çalışmak istiyorum. Üniversite mezunuyum. Yaşım 54. Gece vardiyasında çalıştım , deneyimliyim. Bu işi yapabilirim.

Başvuru Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu